Vadybos katedra


Trumpa katedros istorija

Dabartinė Vadybos katedros dėstytojų struktūra istoriškai formavosi iš skirtingų šaltinių. 1982m. balandžio 2d. tuometinė Vilniaus universiteto Darbo ekonomikos katedra buvo reorganizuota į dvi savarankiškas katedras – Darbo ekonomikos ir organizavimo bei Gamybos valdymo. Lietuvoje pradėjusios veikti pirmosios šalyje Gamybos vadybos katedros vedėju buvo išrinktas šios idėjos puoselėtojas doc. Romualdas Razauskas. 1989m. ši katedra buvo reorganizuota į Tarptautinių santykių ir vadybos katedrą (vedėjas prof. Povilas Gylys). 1992 m. ši katedra tapo Tarptautinių ekonominių santykių katedra, o Darbo ekonomikos ir organizavimo buvo reorganizuota į Vadybos katedrą. Kita Vadybos katedros atšaka siekia Prekių mokslo (1940 – 2004 metai), o nuo 2004m. Kokybės vadybos katedrą. 2004m. Kokybės vadybos katedra buvo integruota į Vadybos katedrą.


Pirmuoju Vadybos katedros vedėju tapo doc. Vytautas Grigoras (1992 - 1997m.), nuo 1997 m. iki 2012 m. – prof. Albinas Marčinskas. Šiuo metu Vadybos katedrai vadovauja prof. Danuta Diskienė.

Katedroje dirba penki profesoriai: pirmaeilėse pareigose – Albinas Marčinskas, Danuta Diskienė, Greta Drūteikienė, Juozas Ruževičius ir Edmundas Smilga; septyni docentai: pirmaeilėse pareigose - Rima Česynienė, Valerija Gerikienė, Asta Stankevičienė, Roma Adomaitienė, Virginijus Tamaševičius, Dalius Serafinas; antraeilėse pareigose - doc. Rimantas Lukoševičius, Žygimantas Grakauskas, Gintaras Binkauskas bei  Giedrė Slatkevičienė dirba lektoriais antraeilėse pareigose. Katedros kolektyvas pasipildė jaunais, perspektyviais dėstytojais: lektr. dr. Darius Klimas, asis. Julija Šarupičiūtė.
Šiuo metu katedra kuruoja dvi magistro studijų programas: Žmogiškųjų išteklių vadybos, kuri nuo 2013 m. pakeitė buvusią Personalo vadybos programą, ir Kokybės vadybos programas. Abi programas kasmet baigia po 15 – 18 absolventų. Abiejų katedros kuruojamų magistro studijų programų absolventai sėkmingai dirba tiek verslo organizacijose, tiek viešajame sektoriuje savo funkcinėse nišose.
Vadybos katedros dėstytojai nuolat tobulina savo pedagoginio ir mokslinio darbo įgūdžius. Dauguma jų stažavosi Vakarų universitetuose, didžioji jų dalis veda užsiėmimus anglų kalba. Vadybos katedros turimas kūrybinis potencialas sudaro galimybes inicijuoti ir įgyvendinti universiteto ir fakulteto lygmeniu naujus sudėtingus projektus. Katedra palaiko glaudžius ryšius su įvairiomis organizacijomis (Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Viešojo administravimo institutas, Lietuvos darbo rinkos konsultavimo ir mokymo centras, Europos kokybės vadybos fondas EFQM (Briuselis), Europos kokybės universitetų tinklas EUN.TQM (Briuselis) ir kt.
Katedros nariai yra daugelio Lietuvos žurnalų (Ekonomika, Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Verslas: teorija ir praktika, Viešasis administravimas, Informacijos mokslai, International Journal of Strategic Property Management), taip pat tarptautinių mokslo žurnalų („Forum Ware International“, „Commodities and Markets“, „Forum Ware“) redkolegijų nariais ir recenzentais. Jie parengė virš 20 monografijų, mokomųjų knygų ir metodinių priemonių.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos