Alumni atsiliepimai apie studijas

 

Algimantas

Algimantas Laurinavičius
Vadovas, UAB „Hanner“

Ekonomikos bakalauro studijos
Finansų magistro studijos
Ekonomikos doktorantūros studijos

„2008 m. baigiau ekonomikos magistro finansų krypties studijas VU Ekonomikos fakultete. Tai buvo aukšto lygio studijos, kurios suteikė pagrindines finansų teorijos žinias ir išmokė jas pritaikyti praktikoje įmonių finansų valdymui. Šį gerą teorinių žinių ir praktinio jų taikymo derinį nuosekliai realizavau savo profesinėje veikloje, ir palaipsniui - perėjęs finansų analitiko, finansų direktoriaus pozicijas – pasiekiau tai, kas šiandien esu – didžiausios Baltijos šalyse NT vystymo bendrovės – UAB „Hanner“ vadovas."

 

Monika

Dr. Monika Baškytė
2017 metais įgijo Socialinių srities daktaro laipsnį Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete. Šiuo metu Dr. Monika Baškytė vadovauja „CasZyme“ biotechnologijų srities įmonei, kuri vysto CRISPR Cas genų redagavimo technologiją bei ją taiko molekulinių įrankių kūrimui. Dr. Monika Baškytė taip pat yra Lietuvos biotechnologų asociacijos valdybos narė bei Amerikos verslo rūmų valdybos narė

Ekonomikos bakalauro studijos
Tarptautinio verslo magistro studijos

„Studijų Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete metu sutikau puikių dėstytojų bei studentų, kurie mane sudomino įvairiais ekonomikos, tarptautinio verslo bei rinkodaros dalykais. Vėliau pačiai teko dėstyti Ekonomikos fakultete ir ugdyti būrį perspektyvių studentų."

 

Mindaugas Macijauskas

Mindaugas Macijauskas
Valstybės kontrolierius

Verslo administravimo ir vadybos bakalauro studijos

„2000 m. Vilniaus universitete baigiau verslo administravimo ir vadybos bakalauro studijas. Jų metu įgytos žinios ekonomikos, finansinio audito, buhalterinės apskaitos ir finansinės analizės srityse davė tvirtą pagrindą mano karjerai aukščiausiojoje audito institucijoje, prižiūrinčioje, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas. Šioje institucijoje savo kelią prieš 18 metų pradėjau kaip valstybinis veiklos auditorius, tad universiteto suole įgytas žinias galėjau iškart pritaikyti praktikoje.

Per psichologijos, personalo valdymo, vadybos paskaitas įgytos žinios dar ir dabar praverčia prisidedant prie institucijos personalo politikos kūrimo ir formuojant darbuotojų komandas.

Turiu pripažinti, kad studijuoti nebuvo lengva, teko įdėti nemažai pastangų ruošiantis įvairiems atsiskaitymams, tačiau labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę žinių semtis iš puikių dėstytojų, kurie neleido mums, studentams, eiti lengviausiu keliu, skatino kritinį mąstymą ir ugdė atsakomybę bei savarankiškumą. "

 

Augustas

Augustas Dragūnas
Valdybos narys, atsakingas už įmonės finansų ir administravimo sritį, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)

Vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijos
Draudimo vadybos magistro studijos

„Baigiau Vilniaus Universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto (VU EVAF) bakalauro ir magistro studijas, kuriose įgijau bendrą ekonomikos, finansų ir vadybos sričių suvokimą. Ačiū VU EVAF už suteiktas žinias, kurios labai padėjo pradedant profesinę karjerą. Vėliau, įgyjant vis daugiau praktinių žinių ir įgūdžių, bei siekiant sėkmingos tolimesnės karjeros, labai svarbūs keli aspektai: (1) nuolatinis asmeninis tobulėjimas ir sukauptų žinių gilinimas; (2) ryžtas ir drąsa pasinaudojant gyvenimo suteiktomis galimybėmis; (3) atsakomybė ir partneriškas požiūris į kolegas bei klientus.

Šiuo metu dirbu didžiausios šalies energetikos įmonių grupės „Ignitis grupė“ valdomos bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) valdybos nariu, atsakingu už įmonės finansų ir administravimo sritį. ESO skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, kad jie būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu."

 

Vytenis

Vytenis Šuklys
Viceprezidentas finansams ir administracijai, Avion Express avialinijos 

Ekonomikos bakalauro studijos

„Studijavau VU EF 2003-2007 metais, Ekonomikos bakalauro studijose, ekonominės analizės kryptyje. Nors tai buvo seniai, tačiau išliko daug gerų prisiminimų tiek apie dėstytojus, tiek ir apie studijų turinį. Gal skambės keistai, tačiau mano nuomone, žmonės, kurie studijuoja su tavimi yra ne ką mažiau svarbus, nei studijų programos kokybė ar dėstytojų kvalifikacija. Tuo metu, kai aš įstojau į ekonomiką, joje studijavo bene pažangiausi moksleiviai iš visos Lietuvos. Puikiai pamenu, kai per pirmąją aukštosios matematikos paskaitą docentas Vaclovas Daukšas paprašė pakelti rankas tų, kurie iš matematikos egzamino gavo 100-ukus, tokių buvo berods daugiau, nei pusė grupės. Aš nebuvau vienas iš jų, tačiau buvimas tarp geriausių pasąmonėje skatino neatsilikti, ugdė nugalėtojo mentalitetą.

Šiandien aš užimu Viceprezidento finansams ir administracijai pareigas Avion Express avialinijose. Su įmonių finansais susijusį darbą dirbu jau 15-a metų, o karjerą pradėjau vienoje iš BIG4 audito kompanijų. Nesileidžiant į ilgas diskusijas apie studijų programos pritaikomumą ar dėstytojų kokybę, pasakysiu tik tiek, kad kasdien darbo reikalais bendrauju su daug finansų ar apskritai verslo bendruomenės žmonių, užimančių aukštas pareigas, darančių įdomias karjeras. O tarp jų yra tikrai daug kursiokų su kuriais sėdėjome vienoje auditorijoje. Man tai yra geriausias įrodymas, kad ne veltui pasirinkau studijas VU EF."

 

Kristina

Kristina Graužinienė
CEO, Kelionių panorama

Ekonomikos bakalauro studijos

„Esu baigusi VU verslo vadybos ir administravimo bakalaurą. Studijas baigiau pries 9 metus. Karjeros prasme studijos atnešė nemažai naudos ir buvo puiki investicija į ateitį. Kadangi dirbu vadybinį darbą, pastebiu, kad tikrai nemažai gautos informacijos tenka pritaikyti darbe. Ypač finansinėje srityje. Tikiu, kad šiai dienai viskas dar labiau patobulėjo ir studijos Vilniaus Universitete gali būti puikia investicija ir tramplynu siekiant karjeros aukštumų. :) "

 

Donatas Trasevskis

Donatas Trasevskis
CEO at 12eat

Ekonomikos bakalauro studijos
Finansų magistro studijos

„Iš esmės pagrindinis dalykas ką suteikė šios studijos yra kritinis mąstymas bei gebėjimas savarankiškai išmokti ir išanalizuoti rūpimą sritį. Žvelgiant iš mokymosi visą gyvenimą filosofijos perspektyvos, tai labai svarbus įgūdis reikalingas šiuolaikiniam žmogui. Gebėjimas rinkti, sisteminti, analizuoti informaciją ir iš to sukaupti žinių ar pasidaryti išvadas apie pasaulyje vykstančius procesus ar vykstančius verslo procesus. Šios studijos parengė pagrindus plačiam spektrui karjeros galimybių startui ir davė meškerę eiti tobulėti ir mokytis einant karjeros ar verslo keliu. Žinoma, studijos yra neatsiejama socialinio gyvenimo dalis, šių studijų metu susipažinau su daugybe bendraminčių, su kuriais palaikau ryšius iki šiol."

 

Ramunė

Ramutė Ribinskienė
Lietuvos oro uostų finansų departamento direktorė

Economic cybernetics magistro studijos

„1979m. įstojau į tuo metu labai populiarią ekonominės kibernetikos specialybę. Puikiai išlaikiau stojamuosius egzaminus – lietuvių, matematikos, geografijos ir istorijos.

Studijos buvo nelengvos, mokytis reikėjo daug, įvairūs dalykai - tikimybių teorija, matematinė analizė, tiesinė algebra, statistika, logika, operacijų tyrimas, sistemų automatizavimas, politinė ekonomija, kibernetika ir daug kitų programų. Gyvenau bendrabutyje, todėl laiką skyrėme ne tik studijoms. Įgijau gerų draugų, su kuriais bendrauju iki šiol, išmokau žaisti stalo tenisą ir tinklinį.

Baigiau ekonominę kibernetiką 1984m. VU tuometiniame ekonominės kibernetikos ir finansų fakultete. Pamenu, kad diplominį darbą rašiau apie diskonto normų taikymą.

Baigus studijas dirbau tuometiniame materialinio tiekimo komitete. Vėliau apie 5 metus nedirbau, auginau vaikus. Po Nepriklausomybės atgavimo ir iš esmės pasikeitus darbo galimybėms, daugiau nei 11 metų dirbau finansų direktore užsienio kapitalo bendrovėje. Po to dirbau finansų tarnybos direktore energetikos įmonėse VST, ESO, VŠT . Nuo 2020m. pradžios dirbu Lietuvos oro uostų finansų departamento direktore."

 

Rapolas

Rapolas Danilevičius
CEO - GSP

Vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijos

„VU EF Verslo vadybos ir administravimo studijos buvo pirmas kryptingas žingsnis mano profesinėje veikloje. Studijas Vilniaus universitete vertinu ne tik dėl įgytų žinių, bet kartu dėl mano pasaulėžiūros ir suvokimo apie vertės kūrimą formavimo bei socialinių ryšių plėtros.

Visuomet buvau aktyvus, daugiau veikiantis nei nuolat sveriantis visus “už” ir “prieš”. Studijas VU derinau su dalyvavimu VUSA veikloje, buvau išrinktas EFSA pirmininku, su bendraminčiais įkūriau pirmąją universiteto radijo stotį START FM.

Mano įsteigtos ir išvystytos įmonės “GSP Supply”, “Baltijos kartonas”, “RDA Spot” šiandien sėkmingai vykdo veiklą.

Įkvepianti pradžia skatina rinktis vis naujus iššūkius, kurie teikia man vidinį pasitenkinimą, o savo pasiekimus palieku vertinti 4337 mano įkurtų įmonių klientams, 107 jose dirbantiems darbuotojams, 358 aktyviems Lietuvos ir užsienio partneriams bei tiekėjams, 9 mano paremtiems fiziniams ir juridiniams asmenims."

 

Kęstutis

Kęstutis Bagdonavičius
Head of International Special assignments /- projects, ERGO Group AG
CEO, Modus Group

Darbo ekonomikos vientisosios studijos

„Studijų metai Vilniaus universitete tikrai neprailgo, juo labiau, kad studijų lygis čia tikrai labai aukštas, puiki akademinė bendruomenė. Esu tikras, kad ekonomikos fakulteto vadovybė ir jos bendruomenė daro viską, kad jis taptų dar aukštesnis.

Man universitetas ir ekonomikos fakultetas davė bendrą požiūrį į ūkio reikalus, nes mokiausi platų dalykų spektrą, ugdė analitinį ir visaapimantį mąstymą. Kartu mokė bendravimo, tarpusavio supratimo, tolerancijos ir pagarbos. Esu laimingas, baigęs šį vienintelį Lietuvoje Universitetą."

 

Evelina

Evelina Kvedaravičiūtė
Vyresnioji Rinkos ir likvidumo rizikos specialistė, Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamentas

Ekonomikos bakalauro studijos
Ekonominės politikos magistro studijos
Ekonomikos doktorantūros studijos

„Studijos Vilniaus Universitete šiandien yra geriausias pasirinkimas studentams norintiems įgyti aukštą kvalifikaciją ekonomikos srityje, studijų kokybe nenusileidžiantis garsiausiems užsienio universitetams.

Mano pasirinktoje specializacijoje: „Ekonominė analizė ir planavimas“ buvo dėstomi pažangiausi tiek mikroekonomikos, tiek makroekonomikos vertinimo, planavimo ir modeliavimo būdai metodai ir priemonės. Dėstomi dalykai, tokie kaip Industrinė organizacija, Kaštų ir naudos analizė, Finansų matematika, Ekonometrija ir kt., vadovavosi garsiausiuose pasaulio universitetuose dėstomomis programomis ir leido įgyti aukštą kvalifikacijos lygį.

Magistro studijos Ekonominės politikos programoje leido plačiau susipažinti su ekonomikos teorijomis, valstybių, centrinių bankų, tarptautinių organizacijų valdymu ir įvairių ekonominių procesų sąveika globaliame kontekste. Magistro studijos yra iššūkis, kuris leidžia įtvirtinti ir pagilinti jau įgytas žinias, taip pat tai - puikus savęs išbandymas, vėliau padedantis siekti tikslų tiek profesinėje srityje, tiek kasdienybėje.

Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto bendruomenė suburia aukštos kvalifikacijos dėstytojus ir ekonomikos specialistus, bei visada pritraukia geriausius Lietuvos studentus, todėl malonu būti šios bendruomenės dalimi."

 

Rasa

Rasa Švelnikaitė
Program Manager, Google ir CEO, Instinctus Marketing Consultations

Rinkodaros ir integruotos komunikacijos magistro studijos

„Magistro studijos buvo labai svarbus ir reikšmingas pasirinkimas mano karjeros perspektyvoje, kadangi sudaryta programa ne tik labai turtinga savo turiniu, bet kartu ir gili, apimanti svarbiausius aspektus rinkodaros specialisto ar vadovo kompetencijoms ugdyti. Vienas iš svarbiausių aspektų - šioje programoje dėsto kompetetingi įvairių sričių profesionalai, kurie ne tik dalinasi žiniomis, bet ir puikiai valdo diskusijas, įpina praktines užduotis į mokymosi procesą, žadina smalsumą.

Rinkodaros ir integruotos komunikacijos magistro programa man suteikė ne tik išskirtinį pranašumą darbo rinkoje ir leido tikslingai judėti norimos karjeros link, bet ir leido susikurti tvarų pažinčių ratą su įvairių sričių profesionalais. Šią studijų programą renkasi žmonės nuo rinkodaros specialisto iki įmonės vadovo, todėl kompetencijų „katilas“, kuris sutinkamas šioje programoje, yra vienas didžiausių neplanuotų privalumų, kurį galima gauti.

Šią programą pavadinčiau tikru lobynu Rinkodaros ir komunikacijos specialistams, nes ji didina Lietuvos rinkodaros specialistų kompetencijas, jas keldama į pasaulinį lygį. Ačiū VU už tai!"

 

Tomas

Tomas Ambrazas
CEO, Entry.Money

Bankininkystės magistro studijos

„Bankininkystės studijos man buvo po labai ilgos pertraukos po bakalauro studijų. Šios studijos sužadino ir patvirtino mano įsitikinimą, kad studijuoti smagu ir tikrai verta. Po šių studijų toliau tęsiu mokslus teisės, politikos ir kt. mokslo šakose ir šiuo metu be mokslų sunkiai įsivaizduojamas būtų mano gyvenimas.

Šias studijas buvau pasirinkęs dėl savo darbo, todėl gautos žinios buvo iš kart panaudotos ir sutvirtino mano įmonės pozicijas rinkoje. Jos buvo labai laiku ir vietoje. Šiuo metu su dalimi kurso draugų palaikome draugiškus santykius, todėl galiu patvirtinti jog akiratis studijuojant bus praplėstas visomis prasmėmis."

 

S Mitkus

Urtė Mikelevičiūtė
Somelje, maisto ir restoranų tinklaraštininkė, restoranų konsultantė, pristačiusi savo projektą „URTE CONSULTING" (www.urteconsulting.com)

Vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijos
Personalo vadybos magistro studijos

„Kaip suderinti verslą ir savo mėgstamą sritį?

Paprastai! Pasirinkite studijas, susijusias su verslo, o paraleliai mokykitės jus dominančios srities niuansų. Būtent taip padariau ir aš. Žinojau, kad noriu dirbti restoranų sektoriuje, bet nenorėjau tapti šefe. Taip nutariau studijuoti VU "Vadybą ir verslo administravimą". Paraleliai domėjausi vynais, kitais gėrimai ir restoranų verslu. Savo žinias gilinau įvairiuose seminaruose, lankiau „Šampano akademiją“, „Namų someljė“ mokymus bei „Someljė mokyklą“, priklausau „Lietuvos someljė asociacijai”. Magistro studijoms pasirinkau VU "Žmogiškųjų išteklių valdymą", nes žinojau, kad komandos valdymui ir bendravimui su klientais tokios žinios tik padės pasiekti geresnių rezultatų.

Jau daugiau nei 9 metus dirbu gastronomijos sektoriuje. Pradėjau nuo savanorystės renginiuose ir vyno festivaliuose. Tuomet išvykau į Vokietiją, Mozelio kraštą, pasisemti įkvėpimo ir patirties iš geriausių vyndarių. Fiksuodama savo patirtis pradėjau rašyti tinklaraštį, kuris pamažu tapo restoranų žemėlapiu, vyno gidu ir įkvepiančios kasdienybės istorijų vieta.

Kaip nepriklausoma maisto žurnalistė rašiau į įvairiausius šalies portalus, žurnalus ir laikraščius. Mano temos maisto, kelionių ir gėrimų tendencijos, įdomūs interviu su gastronomijos pasaulio žmonėmis. Publikacijas rasite:
www.delfi.lt, www.vmgonline.lt, „SEEN”, „AŠ IKONA”, „Moteris”, „L’Officiel”, „Verdu ir Kepu”, „Small Planet Airlines”, „Lietuvos Ryto” gyvenimo būdo skiltis, „Virtuvė. Nuo...Iki…”, „Restoranų verslas”.

Paskutinius kelis metus taip pat konsultuoju restoranus pačiais įvairiausiais klausimais, užsiimu šefų ir darbuotojų paieška ar pastariesiems – darbo paieška. Puikiai pažįstu restoranų marketingo sritį."

 

Aira

Lina Mockaitytė
Marketing Team Lead, Arctic Adventures

Vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijos
Rinkodaros ir integruotos komunikacijos magistro studijos

„Rinkodaros ir integruotos komunikacijos studijų programa buvo naudinga tiek teorinių, tiek praktinių žinių aspektu. Studijų metu buvo suteikiamos ne tik teorinės žinios apie rinkodarą, tačiau buvo skatinama diskutuoti aktualiausiais rinkodaros ir komunikacijos klausimais, dalintis naujienomis, kas vyksta rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Studijų dalykus dėstė rinkodaros, rinkos tyrimų, viešųjų ryšių, elektroninės komercijos profesionalai. Svarbu paminėti, jog dėstytojai dalinosi ne tik savo praktine patirtimi, tačiau kvietė kviestinius lektorius, kurių dėka buvo galima pamatyti, kaip teorines žinias galima pritaikyti praktiškai dirbant įmonėje, ar vadovaujant savo verslui. Tuo pačiu buvo plečiamas kontaktų tinklas. Kalbant apie plečiamą kontaktų tinklą, svarbu pabrėžti, jog kartu studijavę „Rinkodaros ir integruotos komunikacijos programą“ grupiokai jau yra tapę rinkodaros skyrių vadovais, komunikacijos specialistais, įkūrę savo verslus. Su jais yra palaikomas ne tik draugiškas ryšys, tačiau, bet kada galima pasikonsultuoti profesiniais klausimais, pasidalinti naujienomis rinkoje ir dar labiau augti profesinėje srityje."

 

IngridaIngrida Tubinytė
Projektų vadovė, AB SEB bankas Finansų departamentas Atskaitomybės skyrius

Ekonomikos bakalauro studijos
Finansų magistro studijos

„Studijas pradėjau 2010 metais – studijavau ekonomiką.

Trečiame kurse pasirinkau ekonominės analizės specializaciją bei bakalaurą pabaigiau vienu vieninteliu aštuonetu per visus ketverius metus.Taip pat bakalauro metu, ketvirtame kurse, pasinaudojau galimybę semestrą studijuoti Švedijoje su Erasmus programa.

Pabaigus studijas sėkmingai įsidarbinau audito ir konsultacijų bendrovėje. 2014 metais tęsiau studijas magistrantūroje, šįkart pasirinkus finansų pakraipą.

Šiuo metu dirbu AB SEB banke, finansų departamente, atskaitomybės reguliatoriui skyriaus projektų vadove. Esu atsakinga už naujus priežiūros institucijų reikalavimus bankui, jų analizę, konsultavimą, įdiegimą, metodologijos išsiaiškinimą bei reguliarios atskaitomybės priežiūrą.

Bankinis sektorius yra ypatingas naujovių, griežtų normatyvų bei reguliacijų – darbas labai įdomus, nes tenka bendrauti su įvairiais banko skyriais bei departamentais, nes viskas, ką bankas veikia, galiausiai atsispindi ataskaitose."

 

Vaida

Vaida Vanagaitė
Kokybės vadovė (Pirkimų skyrius), Danske Bank Globalių paslaugų centras (GSL)

Ekonomikos bakalauro studijos
Ekonominės analizės ir planavimo magistro studijos

„Studijose labiausiai patiko pati atmosfera: motyvuoti grupės ir kurso draugai, įdomiai dėstantys dėstytojai.

Pirmieji metai buvo patys sudėtingiausi, nes palyginus su mokykla, universitete pateikiamos informacijos yra daugiau ir ji yra sudėtingesnė , bet labai daug priklausė ir nuo dėstytojų sugebėjimo pateikti informaciją įdomiai ir suprantamai.

Mano pasirinktos ekonominės analizės studijos buvo naudingos įgyti bendrų ekonominių žinių, sustiprinti analitinius gebėjimus. Taip pat universitete supratau, kad labai svarbu mokėti bent vieną užsienio kalbą . Toliau tobulinau anglų kalbos žinias per paskaitas ir savarankiškai, taip pat vienerius metus pasirinkau prancūzų kalbą kaip laisvąjį dalyką ir įgijau šios kalbos pagrindų.

Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę kaip pasirenkamąjį dalyką pasirinkti psichologijos paskaitas. Truputį vėliau supratau, kad vien žinių ir gebėjimų neužtenka, labai svarbus ir emocinis intelektas, kuriam susiformuoti padeda psichologijos pagrindų žinojimas.
Studijų metais įgijau daugiau drąsos bendrauti su įvairiais žmonėmis ir mokytis iš jų.

Renkantis darbo pozicijas, prioritizuodavau tas, kuriose vyraudavo konkrečios administracinės, apskaitos ir analitinės užduotys. Karjerą suprantu ne vien kaip kopimą karjeros laiptais (vertikalią karjerą), bet ir kaip nuolatinį visapusišką tobulėjimą, savęs realizavimą patinkančioje veikloje."

 

Andrius

Andrius Suminas
Privačiosios bankininkystės departamento direktorius, AB Swedbank

Ekonomikos bakalauro studijos

„Džiaugiuosi įgijęs ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį Vilniaus universitete, nes studijos man suteikė ne tik daug naudingų žinių, pasitikėjimą savimi, bet ir rasti daug nuostabių draugų su kuriais bendraujame iki šiol. Norėčiau išskirti pagrindinius programos privalumus: studijų aktualumas, dėstytojų patirtis bei požiūris į studentus.

Šių studijų tikslas ugdyti kūrybingus, tolerantiškus, plataus požiūrio ir atsakingus šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius galimas ateities perspektyvas."

 

Martynas

Martynas Martikonis
Rinkodaros vadovas, UAB ElintaCharge - įkrovimo stotelių elektromobiliams gamyba

Ekonomikos bakalauro studijos
Tarptautinio verslo ekonomikos ir vadybos magistro studijos

„VU EVAF Ekonomikos bakalauras man suteikė svarbias žinias ir ekonominį mąstymą sėkmingam karjeros startui ir VU EVAF International Business Economics And Management magistro diplomas sutvirtino mano žinių bagažą ir specialybinį pasitikėjimą bei suteikė pranašumą aršioje darbo rinkos konkurencijoje.

Taip pat esu dėkingas savo Alma Mater, už visą būrį šiltų pažinčių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kurios praverčia kasdien, o kelios iš jų virto net į ištikimą draugystę iki šių dienų."

 

Daugiau >>
 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos