Studijų skyrius

Roma Adomaitienė

Studijų prodekanė

Doc. dr. Roma Adomaitienė
 

+370 5 236 6124, 404 kab.

 

 

 

 

 

Emilija Stakutytė

Studijų kokybės specialistė

Dovilė Zalepūgaitė

 
- Studijų programų rengimo, vertinimo, akreditacijų koordinavimas;
- Metodinės pagalbos teikimas ir komunikacija studijų vykdymo bei kokybės užtikrinimo klausimais;
- Studijų proceso dalyvių grįžtamojo ryšio rinkimas ir studijų procesų tobulinimas;
- Tinkamų studijų sąlygų ir lygių galimybių negalią ar mokymosi sunkumų turintiems studentams užtikrinimas, strategijos „Atviras neįgaliesiems universitetas“ įgyvendinimo  organizavimas ir koordinavimas Fakultete. 
 
+370 5 236 6264, 414 kab.

 

 

 

 

Eglė Murauskienė

Studijų koordinatorė

Eglė Murauskienė

 

- Fakulteto dėstytojų pedagoginio krūvio planų rengimas ir derinimas;
- Kitų padalinių krūvio poreikio dėstyti Fakulteto dėstytojams surinkimas bei Fakulteto krūvio poreikio kitų padalinių dėstytojams teikimas;
- Fakulteto dėstytojų krūvio planų pagal faktą tikslinimas, krūvio apskaitos vykdymas;
- Fakulteto dėstytojų krūvių į VU krūvio apskaitos sistemą įvedimas;
- Studijų dalykų klasifikatoriaus, studijų tinklelių administravimas.

 

+370 5 236 6129, 407 kab.

 

Eglė Murauskienė

Studijų administratorė

Daiva Budrienė

 

- Tvarkaraščių rengimas ir derinimas bei jų vykdymo kontrolė;
- BUS dalykų administravimas;
- Auditorijų ir posėdžių salių užimtumo administravimas.

 

+370 5 236 6125, 407 kab.

 

 

Mida Bareišienė

Studijų administratorė

Milda Bareišienė

 

- Ekonomikos bakalauro studijų programos, Apskaitos ir finansų valdymo magistro studijų programos komitetų veiklos administravimas.

- Ekonomikos bakalauro nuolatinių studijų programos bei Ekonomikos gretutinių studijų bei Apskaitos ir finansų valdymo magistro studijų programos studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.

 

+370 5 236 6128, 413 kab.

 

 

Dalia Gataveckienė

Studijų administratorė

Dalia Gataveckienė

 

- Ekonomikos bakalauro nuolatinių studijų programos bei Ekonomikos ir Vadybos bakalauro sesijinių ir pokoleginių studijų programų studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.

 

+370 5 236 6120, 413 kab.

 

 

 

Ada Gimžauskaitė

Studijų administratorė

Ada Gimžauskaitė
 
- Verslo ir teisės bakalauro studijų programos, Verslo vystymo magistro studijų programos, Žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų programos, Verslo procesų valdymo magistro studijų programos komitetų veiklos administravimas.
- Priskirtų bakalauro ir magistro studijų programų bei Ekonomikos ir Vadybos papildomų studijų studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas
 
+370 5 2366158, 413 kab.
 
 
 
 

 

Aistė Simanavičienė 1

Tarptautinių studijų koordinatorė

Aistė Simanavičienė

 

- Mainų partnerysčių su užsienio universitetais vystymas ir koordinavimas;
- Studentų ir dėstytojų mainų koordinavimas ir administravimas;
- Vizituojančių užsienio dėstytojų priėmimo pagal autorines sutartis administravimas;
- Informacijos apie studentų ir dėstytojų mainus sklaida ir konsultavimas mainų klausimais.

 

+370 5 2366008, 412 kab.

 

 

Gintarė Paulauskaitė

Tarptautinių studijų koordinatorė

Gintarė Paulauskaitė

 
- Globalios rinkodaros bakalauro studijų programos, Globalaus verslo ir ekonomikos magistro studijų programos, Rinkodaros ir integruotos komunikacijos magistro studijų programos, Kokybės vadybos magistro studijų programos, Finansų ir bankininkystės magistro studijų programos komitetų veiklos administravimas;
- Priskirtų bakalauro ir magistro studijų programų anglų ir lietuvių kalba studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.
 
+370 5 2366280, 412 kab.

 

 

 

Emilija Stakutytė

Tarptautinių studijų koordinatorė

Emilija Stakutytė

 

-Verslo informacinių sistemų bakalauro studijų programos, Kiekybinės ekonomikos bakalauro studijų programos, Strateginio informacinių sistemų valdymo magistro studijų programos, Ekonominės analizės magistro studijų programos bei Valstybės ekonominės politikos magistro studijų programos komitetų veiklos administravimas;
- Priskirtų bakalauro ir magistro studijų programų anglų ir lietuvių kalba studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.

 

+370 5 2366138, 412 kab.

 

 

 

Emilija Stakutytė

Tarptautinių studijų koordinatorė

Ieva Gailiūnaitė 
 
- Vadybos bakalauro studijų programos, Apskaitos ir audito bakalauro studijų programos komitetų veiklos administravimas;
- Vadybos bakalauro studijų programos anglų ir lietuvių kalba bei Verslo vadybos gretutinių studijų bei Apskaitos ir audito bakalauro studijų programos studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kilusias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.
 

+370 5 2366121, 414 kab.

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos