Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra

Katedros vizija:

Kiekybiniais, matematiniais metodais ir modeliais grindžiamus sisteminio bei tarpdisciplininio pobūdžio ekonomikos tyrimus vykdanti ir atitinkamų disciplinų dalykus Vilniaus universiteto fakulteto studijų programoms teikianti katedra.

Katedros misija:

Mokslo srityje:

1. Vystyti ekonomikos kiekybinės analizės bei matematinio modeliavimo ir sisteminių tyrimų metodologinį aparatą.

2. Vykdyti fundamentalius bei taikomuosius Lietuvos ūkio raidos globalios kaitos kontekste analizės, prognozės ir valdymo alternatyvų tyrimus, taikant kiekybinės analizės ir matematinio modeliavimo technologijas.

Studijų srityje:

1. Aprūpinti studijų programas analitinės orientacijos dalykais, sudarančiais galimybę studentams įsisavinti šiuolaikinius empirinės analizės, modeliavimo bei prognozavimo metodus ir susipažinti su tarpdisciplininį bei transdisciplininį pobūdį turinčiomis ekonomikos reiškinių studijomis.

2. Pasiekti, kad katedros kuruojamos bakalauro (Ekonominės analizės) ir magistrantūros (Ekonominės analizės ir planavimo) studijų programos atitiktų europinius akademinius standartus bei darbo rinkos reikalavimus, būtų patrauklios studentams bei vertinamos darbdavių

Istorija:

Vilniaus universiteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros „genealoginis medis“ pavaizduotas dokumente esančioje schemoje.

Istorijos gairės

1923: Lietuvos universitete (1930 m. pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu) įkuriamas Ekonomikos skyrius, kuriame doc. Albinas Rimka skaito statistikos kursą.
1930: Ekonomikos skyriuje įsteigiama Politinės ekonomijos ir statistikos katedra (vedėjas doc. Petras Šalčius).
1940: Kauno universitete veikęs ekonomikos skyrius, perkeliamas į Vilniaus universitetą, kuriame įsteigiama Statistikos ir finansinės matematikos katedra (vedėjas prof. A. Rimka).
1944: Vilniaus universitetui atnaujinus veiklą, netrukus įkuriama Statistikos katedra (vedėjas doc. Jonas Dagys)
1949: Statistikos, Buhalterinės apskaitos bei Finansų ir kredito katedros sujungiamos į vieną Statistikos, buhalterinės apskaitos, finansų ir kredito katedrą (vedėjas doc. J.Dagys).
1963: Katedra skyla į Finansų ir kredito katedrą bei Statistikos ir buhalterinės apskaitos katedrą (vedėjas doc. J. Dagys)
1965: Katedra padalijama į Buhalterinės apskaitos katedrą ir Ekonominės kibernetikos ir statistikos katedrą (vedėjas doc. Aleksandras Vengrys)
1969: Katedra skyla į Ekonominės kibernetikos katedrą (vedėjas doc. A.Vengrys, vėliau - : doc. Leonas Simanauskas, doc. Algis Morkeliūnas, doc. Romualdas Pladis, prof. Raimundas Rajeckas) ir Statistikos katedrą (vedėjas doc. Antanas Merčaitis, vėliau - doc. Jonas Laškovas, doc. Jonas Markelevičius, prof. Stanislovas Martišius).
1971: Dalis Ekonominės kibernetikos katedros dėstytojų inicijuoja atskiros Ekonominės informacijos mechanizuoto apdorojimo katedros (vedėjas doc. L.Simanauskas) įkūrimą.
1991: Ekonominės kibernetikos katedra pakeičia pavadinimą ir tampa Ekonomikos sisteminės analizės katedra (vedėjas prof. Aleksandras Vasiliauskas, vėliau - prof. Raimundas Rajeckas, doc. Linas Čekanavičius).
2004: Sujungus Ekonomikos sisteminės analizės ir Statistikos katedras, suformuojama Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra (vedėjas doc. L.Čekanavičius).
 
Akademinė veikla ir moksliniai interesai

Iki katedrų susijungimo...

Statistikos katedros gyvavimo metu jos dėstytojų mokslinio darbo sritys siejosi su ūkio statistikos teorija bei ekonominės minties teorija ir metodologija - tokiomis kaip Lietuvos ekonominės minties raida ir metodologija, makroekonominių rodiklių teorija, šeimų biudžetų tyrimai, demografija bei ekonominė demografija, socialinė ir darbo statistika, dinamikos analizės metodai ir statistinės informacijos patikimumas, statistinės metodologijos, daugiamačių grupavimų ir rinkotyros klausimai, regioninės bei pinigų ir bankų statistikos tarptautinė metodologija.
Statistikos katedra kuravo statistikos specialistų rengimą: per 25 metus iš viso buvo parengta per 400 statistikos specialistų. Dalis jų (I. Tvarijonavičiūtė, A. Gibaitė-Kudžmienė, D. Ambrozaitienė, R. Deveikytė, A. Ablingienė, V. Lapėnienė, A. Andreikėnas) iki dabar eina atsakingas pareigas Statistikos departamente ar Lietuvos Respublikos ministerijose, keli statistikos specialybės absolventai įgijo mokslinius daktaro laipsnius (A. Pocius, G. Kasnauskienė, R. Kropienė, V. Kėdaitis, R.Samuilevičius).

Ekonominės kibernetikos katedra pirmoji Lietuvoje ėmė vystyti ir dėstyti ekonominės analizės matematinius metodus bei modelius – anuomet daug kam atrodžiusius įtartinai, nelabai derančiais su sovietmečiu vyravusia dogmatine ekonomikos paradigma. Matematiniais modeliais pavykdavo gan sėkmingai užmaskuoti Vakarų ekonomikos idėjų nesuderinamumą su oficialiomis sovietinėmis doktrinomis. 1965-1990 m. katedros rengiamiems absolventams buvo suteikiama ekonomisto-matematiko, 1991-1995 m. - ekonomisto analitiko kvalifikacija. Per 30 metų išleistos 25 absolventų laidos, iš viso beveik tūkstantis matematinio modeliavimo metodus įvaldžiusių ekonomistų
Katedros mokslinių interesų spektras aprėpė ekonometrinį šalies ūkio raidos modeliavimą, šešėlinės ekonomikos tyrimus, socialinės apsaugos, gamtonaudos ir teritorinės savivaldos ekonominius aspektus, ekonominių tyrimų metodologiją ir kt.

Platus akiratis, imlumas naujovėms bei analitiniai įgūdžiai sąlygojo tai, kad sėkmingai besidarbuojančius katedros kuruojamos ekonominės kibernetikos (vėliau - ekonomikos sisteminės analizės) studijų programos absolventus galima sutikti dirbančius atsakingą darbą daugelyje sričių: mokslo įstaigose, Lietuvos valdymo struktūrose, diplomatijos sferoje, bankuose, įvairiose tarptautinėse organizacijose, žinomose šalies ir užsienio firmose. Tarp jų - Lietuvos Respublikos ministrais dirbę V.Navickas, V. Aleškaitis, A. Šimėnas, L.Andrikienė (dabar – Europarlamento narė), A.Kundrotas, A. Šemeta (dabar - eurokomisaras), viceministrai bei ministerijų sekretoriai A. Rimkūnas (dabar – Lietuvos ambasadorius Portugalijoje), G.Miškinis, R.Kairelis, A.Morkūnienė, A.Dragūnas, N.Kazlauskienė (dabar - EK regioninės politikos generalinio direktorato direktorė), bankų valdybų pirmininkai arba jų pavaduotojai V.Bubnys, R.Rapkevičius, R.Kvedaras, G.Valančius, Lietuvos banko valdybos nariai V.Geralavičius ir R.Kuodis, Pasaulio Banko skyriaus vadovas M.Belkindas, Statistikos departamento direktoriaus pavaduotojas J.Markelevičius, „Rytų skirstomųjų tinklų“ vadovas A.Tarasevičius, AB „Kauno keliai“ valdybos pirmininką R.Matiukas. Virš 40 programos absolventų yra įgiję mokslų daktaro laipsnius.

...ir katedroms susijungus:

Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros mokslinių tyrimų ir dėstomų dalykų tematika aprėpia įvairias kiekybinių metodų bei matematikos taikymo ekonominių procesų analizei ir modeliavimui kryptis – statistiką, ekonometriją, optimizaciją, taipgi demografiją, socialinės apsaugos ekonomiką, gamtonaudos ekonomiką, išvestines finansines priemones, šešėlinę ekonomiką, industrinę organizaciją, aukštesniąsias mikroekonomiką bei makroekonomiką, ir kt.
Per neilgą katedros veiklos laikotarpį jos kolektyvas pagausino mokslo ir mokymo publikacijų sąrašą: parengtos ir išleistos 15 mokomųjų knygų, 5 studijos, dalyvauta paskelbiant kolektyvinę monografiją, paskelbta virš 100 mokslinių straipsnių Lietuvos bei užsienio recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, perskaityta keliolika pranešimų Lietuvos bei užsienio mokslinėse konferencijose dalyvauta vykdant 10 tarptautinių mokslo bei akademinių projektų. Katedros dėstytojai yra aktyvūs nacionalinių ir tarptautinių mokslo bei profesinių organizacijų valdybų, komitetų ir darbo grupių, Lietuvos ir tarptautinių recenzuojamų periodinių mokslo žurnalų redkolegijų nariai. Ne vienas katedros dėstytojas dirbo mokslinį darbą arba dėstė Vakarų Europos ir Amerikos universitetuose, dalyvavo tarptautiniuose mokslo projektuose bei akademinėse programose. Harvardo, Oksfordo, Utrechto, Oslo, Orhuso, Stokholmo, Londono, IESE, Umea, Mesinos, Stambulo, Bolonijos universitetai - tai toli gražu nepilnas akademinių institucijų, kuriuose teko dirbti ar stažuotis katedros dėstytojams, sąrašas.
Per pastarąjį dešimetį net trys katedros dėstytojai Ekonomikos fakulteto studentų buvo išrinkti Metų geriausiais fakulteto dėstytojais: doc. B.Pladis (du kartus), doc. L.Čekanavičius, doc. V.Karpuškienė. Katedra kuruoja ekonominės analizės (bakalauro pakopos) ir ekonominės analizės ir planavimo (magistrantūros pakopos) studijų programas. Ekonominės analizės studijų programos tikslas - rengti ekonomistus, gebančius taikyti kiekybinės analizės metodus ir modelius ekonomikos procesų analizei, raidos prognozavimui bei planavimui, valdymo sprendimų pagrindimui. Gilinamojo pobūdžio ekonominės analizės ir planavimo magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos ir plačios erudicijos inovatyvius ekonomistus, gebančius kurti bei taikyti sisteminės analizės ir matematinio modeliavimo metodus tarptautinių bei šalies ekonomikos sektorių ir ūkio subjektų veiklos analizei, prognozavimui, planavimui ir valdymui. Žingeidūs ekonominės analizės bakalaurai bei ekonominės analizės ir planavimo magistrai neretai pratęsia studijas ir įgyja laipsnius itin aukštai vertinamuose universitetuose Europoje, JAV, Japonijoje, Australijoje. Katedra didžiuojasi iš savo buvusių ugdytinių gaunamais padėkos laiškais, kuriuose dėkojama už Vilniaus universitete įgytas geras ekonomikos žinias bei kiekybinių metodų taikymo įgūdžius, įgalinusius sėkmingas studijas žinomuose pasaulio universitetuose.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos