Konsultacijos

Konsultavimas verslo kūrimo vystymo klausimais

 • Įmonės steigimo galimybių analizė, privalumai ir trūkumai.
 • Įmonės verslo planavimas, verslo planas.
 • Investicinis įmonės veiklos vertinimo planas.
 • Konkrečių įmonės produktų (prekių, paslaugų) vertinimas ir jų tobulinimas.

Konsultavimas verslo konkurencingumo klausimais

 • Įmonės veiklą veikiančių išorinės aplinkos veiksnių įvertinimas, pagal įtaką darančių veiksnių vertinimo svorius, reikšmingumą.
 • Išorinių kliūčių, galinčių sustabdyti įmonės plėtrą ir pažangą išskyrimas, aplinkos pokyčių galinčių lemiamai pažeisti įmonės veiklą identifikavimas.
 • Konkurentų (tiesioginių, netiesioginių) konkurencinės padėties įvertinimas, pagal įtaką darančių veiksnių vertinimo svorius ir reikšmingumą, įtakos dydį.
 • Ilgalaikio konkurencinio pranašumo įgijimo galimybių analizė.
 • Konkrečių įmonės produktų (prekių, paslaugų) ir konkurentų produktų palyginamoji analizė.

Konsultavimas turizmo plėtros klausimais

Atliekamas:

 • turizmo paslaugų ir išteklių analizė ir vertinimas, plėtojant turizmą savivaldybėse, regionuose šalyje;
 • turizmo plėtros planavimas strateginiu lygmeniu;
 • turizmo verslo plėtros analizė ir vertinimas;
 • turizmo paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, kelionių organizavimo, informacijos teikimo ir pan.) analizė ir vertinimas;
 • naujų marketingo galimybių analizė ir vertinimas plėtojant turizmą;
 • investicinis projektas ir kiti dokumentai siekiant gauti ES paramą turizmui.

Vykdyti susiję projektai, užsakymai

2014, Europos Sąjungos Dvynių programa: projektas Strengthening the Capacity of the Department of Tourism in the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan (No. AZ12/EN P-PCA/OT/ 22);
2011, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių gamtinio rezervato darnaus turizmo strategija;
2009 - 2010, Nacionalinė turizmo plėtros programa 2010-2013 m;
2009, Oginskių dvaro karietinės pritaikymo turizmo poreikiams investicijų projektas ir paraiška;
2009, paraiška Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansinei paramai gauti;
2008, Ukmergės miesto viešosios turizmo infrastruktūros išvystymo investicinis projektas
2006, Nacionalinių vandens turizmo specialusis planas ir kt

Verslo kūrimas ir organizavimas

 • Įmonių (organizacijų) teisinių formų palyginimas;
 • Verslų (įmonių) organizavimo formos (pagal dydį, teisinę formą, veiklos sritį ir pan.);
 • Įmonių (organizacijų) steigimo procedūros;
 • Verslo (įmonės) planavimas ir verslo planas;
 • Verslo paramos formos;
 • Įmonių pertvarkymoas, reorganizavimas, likvidavimas ir bankrotas.

Konsultavimas parodų rinkodaros klausimais

Konsultavimas orientuotas į dalyvavimui parodose aktualius rinkodaros klausimus, remiantis situacijos analize ir (jei reikia) – papildomais tyrimais. Esant poreikiui, derinama su personalo mokymu.

Vartotojų tyrimai

Konsultavimas vartotojų tyrimų klausimais: poreikių analizė, pasitenkinimo vertinimas, požiūriai į rinkodaros veiksmus, ketinimo pirkti vertinimas. Konsultavimas apima tokius elementus kaip klausimyno sudarymas, respondentų atranka, duomenų analizė.

Prekės ženklo auditas

Prekės ženklo auditas apima vidinės ir išorinės (rinkoje jau esančių ar planuojamų įvesti) prekės ženklo/ženklų situacijos įvertinimu. Jos yra pagrįstos prekės ženklo auditu (esamos/planuojamos prekės ženklo strategijos vertinimas, rinkos rodikliai identifikavimas ir analizė, rinkos segmentų ir konkurencinės situacijos analizė), esant poreikiui, taip pat papildomais vidiniais ir išoriniais tyrimais.

Prekės ženklo strategija, planavimas ir valdymas

Konsultavimas prekės ženklo strategijos kūrimo bei dabartinės prekės ženklo strategijos keitimo klausimais, remiantis situacijos analize ir (jei reikia) – papildomais tyrimais. Esant poreikiui, derinama su prekės ženklo audito konsultacijomis.

Konsultavimas aplinkosauginės rinkodaros ir socialinės atsakomybės klausimais

Konsultacijos orientuotos į aplinkosauginės („žaliosios“) rinkodaros strategijos formavimą ir konkrečių rinkodarinių veiksmų planavimą, taip pat socialinės atsakomybės principų įdiegimą įmonės veikloje.

Konsultavimas aukštųjų technologijų (inovatyvių) produktų įvedimo į rinką klausimais

Konsultacijos orientuotos į aukštųjų technologijų (inovatyvių) produktų įvedimo į rinką strategijos formavimą, rinkodaros veiksmų planavimą, rinkos tyrimus.

Konsultavimas prekės ženklo vystymo klausimais

Konsultavimas prekės ženklo kūrimo, pozicionavimo, žinomumo bei įvaizdžio strategijos klausimais

Konsultavimas reklamos kūrybinių sprendimų strategijos ir taktikos klausimais

Konsultavimas reklamos kūrybinių sprendimų strategijos ir taktikos klausimais, kūrybinių sprendimų atitikimo kampanijos komunikacijos tikslams analizė

Konsultavimas rinkodaros klausimais

Konsultacijos orientuotos į konkrečių įmonėms iškilusių klausimų sprendimą. Jos grindžiamos reikalingo lygio situacijos analize, papildomais tyrimais, personalo įgūdžių ugdymu ar gilinimu.

Konsultavimas pardavimų valdymo klausimais

Konsultavimas pardavimų valdymo sistemos tobulinimo, pardavimų rezultatų analizės klausimais.

Rinkodaros strategija, planavimas ir valdymas

Konsultavimas rinkodaros strategijos gairių kūrimo bei dabartinės rinkodaros strategijos keitimo klausimais, remiantis situacijos analize ir (jei reikia) – papildomais tyrimais. Esant poreikiui, derinama su personalo mokymu.

Investuotojų kompensavimo sistemų technologijos

Naujausi sprendimai investuotojų kompensavimo sistemų veikloje. Technologiniai sprendimai išmokų išmokėjimui investuotojams. Efektyvūs fondų investicijų principai ir jų realizavimas.

Kokybės vadyba ir veiklos tobulumas

Konsultavimas kokybės vadybos sistemos diegimo ir veiklos tobulumo, remiantis EFQM Modeliu, įgyvendinimo organizacijoje klausimais

Mokesčiai ir finansinė analizė

 • Vykdyti susiję projektai, užsakymai Savivaldybių pajamų pokyčių 2008 – 2012 m. Tendencijos: prielaidos, mastai, pasekmės. Paskaitų ciklai privataus ir viešojo sektoriaus subjektams – apskaitos, audito viešojo administravimo temomis (per metus ne mažiau kaip po 96 akad.val.)
 • Konsultavimas mokesčių ar finansinės analizės klausimais.
 • Sprendimų mokesčių ir finansinės apskaitos klausimais modeliavimas.
 • Paskaitų ciklai apskaitos, viešojo sektoriaus apskaitos klausimais.

Valdymo apskaitos metodų (savikainos valdymas, biudžetų sudarymas ir kontrolė, investicinių projektų, veiklos efektyvumo vertinimas ir kt.) taikymas įmonėse, organizacijose

 • Konsultacijos, apmokymai, metodų diegimas.
 • Vykdyti susiję projektai, užsakymai
 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įmonių buhalterių ir vadovų apmokymai (40 val.).
 • „Lietkoopsąjungos narių ir įmonių buhalterių bei vadovų apmokymai“ (16 val.) valdymo apskaitos klausimais ir biudžetų parengimo klausimais

Indėlių draudimo (garantijų) technologijos

Naujausi sprendimai indėlių draudimo (garantijų) sistemų veikloje. Technologiniai sprendimai draudimo išmokų išmokėjumui. Efektyvūs fodų investicijų principai ir realizavimas.

Konsultavimas ir ekspertizė socialinės apsaugos ir darbo rinkos klausimais

Konsultacijos ir ekspertizė visais ekonominiais socialinio draudimo, socialinės paramos ir darbo rinkos klausimų aspektais.

Vykdyti susiję projektai, užsakymai

 • Privačių pensijų rinkos kūrimas Lietuvoje: kaštai ir nauda (A. Bartkus)
 • Lietuvos pensijų sistemos vystymosi ilgalaikių tendencijų bei joje numatomų pokyčių įtakos Lietuvos viešųjų finansų tvarumui tyrimas (A. Bartkus)
 • Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika (A. Bartkus)
 • Pensijų skaičiavimo būdo analizė ir valstybinių pensijų reformos koncepcija (T. Medaiskis, A. Bartkus)
 • Minimalaus darbo užmokesčio ekonometrinis modeliavimas (V. Karpuškienė, A. Bartkus)
 • Europos Komisijos projektas Analytical support on the socio-economic impact of social protection reforms in the EU Member States and EFTA/EEA, candidate and pre-candidate countries. (T.Medaiskis)
 • Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio administracinio modelio sukūrimas (T. Medaiskis, A. Bartkus)

Konsultavimas viešųjų ir privačių projektų kaštų ir naudos analizės klausimais

Kaštų ir naudos analizė (KNA) - tai sisteminis duomenų apie vertinamo projekto (programos) privalumus (naudą) ir trūkumus (kaštus) sutvarkymo, išreiškiant juos piniginiais vienetais, metodas. KNA siekia aprėpti ir išreikšti piniginiais vienetais visas projekto kaštų bei naudos sudėtines dalis, tarp jų ir neturinčias aiškios (viešos) rinkos vertės. KNA paskirtis – pagelbėti sprendimų priėmejams priimti ekonomiškai pagrįstus (efektyvius) ribotų išteklių panaudojimo sprendimus.

Siūloma paslauga aprėpia:

 • Projekto pasekmių katalogizacija ir matavimo vienetų parinkimas (kas ir kaip bus vertinama)
 • Kiekybinis (fizinis) pasekmių įvertinimas laike: kasmet ir per visą projekto trukmę
 • Fizinių įvertinimų „monetizacija“, t.y. piniginis įvertinimas
 • Laiko veiksnio įvertinimas: ilgalaikių kaštų ir naudos dabartinių verčių apskaičiavimas
 • Skaičiavimų jautrumo analizė
 • Sprendimo rekomendacija

Vykdyti susiję projektai, užsakymai

2011 m. atlikta planuojamo statyti Baltijos pajūryje suskystintų gamtinių dujų importo terminalo ir susijusios infrastruktūros poveikio aplinkai kaštų ir naudos analizė. Projektas: „Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo plėtros planas. Planuojamo SGD terminalo ir susijusios infrastruktūros veiklos socialinių ir ekonominių pasekmių vertinimas“. Užsakovas: „SWECO Lietuva“

Konsultavimas statistinės demografinių procesų ir jų ekonominių padarinių analizės klausimais

Demografinės jėgos (gyventojų emigracija, imigracija, visuomenės senėjimas, kartų kaitos neužtikrinantis gimstamumo lygis ir kt.) - vis daugiau svarbos įgaunantys ir visas šiuolaikines visuomenes keičiantys procesai, į kurių ekonominį poveikį būtina atsižvelgti, priimant pagrįstus sprendimus ir formuojant socialinę ir ekonominę politiką ilgalaikėje perspektyvoje. Statistinės demografinių procesų ir jų ekonominių padarinių analizės paskirtis – pagelbėti sprendimų priėmėjams priimti ekonomiškai pagrįstus (efektyvius) su demografinių procesų ir jų poveikio valdymu susijusius sprendimus.

Siūloma paslauga aprėpia:

 • Atskirų demografinių procesų (gyventojų emigracijos, protų nutekėjimo, imigracijos, senėjimo ir kt.) šiuolaikinių ir perspektyvinių tendencijų įvertinimą.
 • Atskirų demografinių procesų (gyventojų emigracijos, protų nutekėjimo, imigracijos, senėjimo ir kt.) teigiamo ir neigiamo ekonominio poveikio įvertinimą.
 • Rekomendacijų demografinių procesų valdymui ir atitinkamos politikos įgyvendinimui formulavimas

Įmonės probleminių sričių identifikavimas

Atliekama įmonės finansinė, mokamų mokesčių ir vykdomos veiklos analizė siekiant nustatyti įmonės problemines sritis ar galimas grėsmes. Pateikiami pasiūlymai problemoms spręsti, numatoma jų kaina ir įtaka veiklos rezultatyvumui.

Verslo procesų imitavimas ir modeliavimas

Verslo įmonių veiklos procesų imitavimo ir modeliavimo pagrindu teikiami sprendimų paramos pasiūlymai.

Finansinis auditas ir vidaus auditas

Konsultavimas audito kokybės užtikrinimo, vidaus kontrolės vertinimo, audito rizikos klausimais.

Paskaitos:

 • Klaidų ir apgaulių būdai ir jų pasekmės;
 • Auditorių bendradarbiavimas su audituojamaisiais ir aplinka;
 • Vidaus kontrolės vertinimas.

Vykdyti susiję projektai, užsakymai

Panašios paskaitos Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos universitetuose

 

Susisiekite

Partnerystės ir projektų prodekanas
Rumšas Gediminas
+370 5 2366 077, 408 kab.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos