Aprašymas Kiekvienais metais vis daugiau regos negalią (aklumą arba silpnaregystę) turinčių studentų renkasi studijas Vilniaus universitete. Siekdami užtikrinti lygiavertes studijų galimybės visiems studentams turime žinoti kaip tai padaryti regos negalios atveju. Seminaro lektoriai supažindins su iššūkiais, su kuriais kasdieninėje veikloje susiduria aklieji ir silpnaregiai. Bus pristatyti dažniausiai kylantys regos negalią turinčių studentų poreikiai bei techninės galimybės juos užtikrinti. Aptarsime kaip kiekvienu konkrečiu atveju geriausiai parengti dėstomo kurso medžiagą bei elgtis paskaitos metu.
Organizuoja Bendruomenės vystymo skyrius
Vieta Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, 118 aud. (V. Krėvės) Universiteto g. 5, Vilnius
Kontaktai Lina Garbenčiūtė
Pradžia 2018-04-16 15:00
Pabaiga 2018-04-16 16:30
Tipas Seminaras
Papildoma informacja Registracija į seminarą
Aprašymas Lietuvos Biblijos draugija ir Vilniaus universiteto biblioteka parengė parodą, skirtą Šventojo Rašto vertimams į lietuvių kalbą paminėti. Knygų ekspozicija chronologiškai apima visą lietuviškos Biblijos kelią – pradedant Jono Bretkūno verstos Biblijos rankraščiu (1590) ir baigiant XX a. Biblijos vertimais.
Organizuoja Biblioteka
Vieta VU bibliotekos Baltoji salė
Kontaktai Snieguolė Misiūnienė
Pradžia 2018-04-12 16:00
Pabaiga 2018-05-30
Tipas Paroda
Papildoma informacja Daugiau informacijos
Aprašymas Raoulis Wallenbergas – švedų verslininkas ir diplomatas, paskutinėmis Antrojo pasaulinio karo dienomis išgelbėjęs dešimtis tūkstančių Vengrijos žydų nuo mirties nacių naikinimo stovyklose.Gaila, bet jis taip ir neturėjo galimybės pats apie viską papasakoti, ar išgirsti viso pasaulio padėkos žodžius.Parodoje pasakojama apie jauną švedą, kurio kažkada priimti sprendimai padarė jį nepamirštamu didvyriu.Parodos pavadinimui buvo panaudota Raoulio Wallenbergo frazė, kurią pacitavo Peras Angeris (1913–2002), karo metais taip pat paskirtas diplomatu į Švedijos ambasadą Budapešte. Pilna R. Wallenbergo citata skamba šitaip: „Aš neturiu kito pasirinkimo. Priėmiau savo paskyrimą, ir nebūčiau galėjęs grįžti į Stokholmą nebūdamas įsitikinęs, jog padariau viską, ką galėjau, kad išgelbėčiau kiek įmanoma daugiau žydų.“
Organizuoja Bendruomenės vystymo skyrius
Vieta Vilniaus universiteto centriniai rūmai (Universiteto g. 3, rektorato koridorius, II aukštas)
Kontaktai Edita Kirlytė
Pradžia 2018-04-11 09:00
Pabaiga 2018-05-10 09:00
Tipas Paroda
Aprašymas Paroda skiriama Čekijos Respublikos pirmosios ponios Olgos Havlovos 85-mečiui ir Jos įkurto Gerosios valios Olgos Havlovos fondo veiklai paminėti.Parodos iniciatorė LR Teisės ir teisėsaugos komiteto pirmininkė dr. Agnė Širinskienė. Parodą globoja Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje.
Organizuoja Biblioteka
Vieta VU bibliotekos Galerija (III a.)
Kontaktai Snieguolė Misiūnienė
Pradžia 2018-04-06 14:00
Pabaiga 2018-05-07
Tipas Paroda
Papildoma informacja Daugiau informacijos
Aprašymas Jubiliejiniais atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės metais Vilniaus universiteto bibliotekoje parengta ekspozicija iš Rankraščių skyriaus rinkinių, kuria siekiama pagerbti vieną iš valstybės simbolių – Gedimino pilies kalną.
Organizuoja Biblioteka
Vieta Universiteto 3, Biblioteka, Direkcijos koridorius (III a.)
Kontaktai Inga Liepaitė, Valentina Karpova - Čelkienė
Pradžia 2018-03-14
Pabaiga 2018-04-30
Tipas Paroda
Papildoma informacja Daugiau informacijos