Studijų pasiekimų vertinimas

Per pirmąją dalyko paskaitą dėstytojas supažindina studentus su dalyko aprašu, pasiekimų vertinimo būdais, tvarka, vertinimo kriterijais ir atsiskaitymo reikalavimais. Reikalavimai, nurodyti per pirmąją paskaitą, semestro metu negali būti keičiami. Kurso aprašas talpinamas VU informacinėje sistemoje, prie dalyko pavadinimo paspaudus „aprašymas“.

Universitete gali būti atliekamas nuolatinis, tarpinis ir galutinis studijų dalyko studijų pasiekimų vertinimas raštu (taip pat kompiuteriu) arba žodžiu.

Jei negalite į galutinį dalyko vertinimą atvykti tvarkaraštyje nurodytu laiku dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, galite fakulteto dekanui pateikti prašymą leisti galutinį dalyko vertinimą rengti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per dvi savaites nuo naujo semestro pradžios. Tam, kad pateiktumėte prašymą, turite kreiptis į savo studijų programos koordinatorių per 3 darbo dienas po galutinio dalyko vertinimo ar tarpinio atsiskaitymo, su gydytojo pažyma, kurioje būtų nurodyta neatvykimo priežastis ir data, ir koordinatorius jums padės užpildyti prašymą. Jei dėl objektyvių priežasčių negalite atvykti į fakultetą per 3 darbo dienas, privalote apie neatvykimo priežastį informuoti atsiradus pirmai galimybei.

Apeliacija


Jei nesutinkate su galutiniu dalyko įvertinimu (išskyrus baigiamųjų egzaminų ir baigiamojo darbo gynimo įvertinimus), turite teisę motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją. Apeliaciją turite pristatyti savo studijų koordinatoriui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo galutinio dalyko įvertinimo paskelbimo dienos. Apeliacijoje privalote motyvuotai aprašyti, kodėl nesutinkate su galutiniu rezultatu ir nurodyti siekiamą apeliacijos rezultatą.

Dėl tarpinių atsiskaitymų, galutinio dalyko studijų pasiekimų vertinimo, baigiamojo egzamino ar baigiamojo darbo gynimo procedūrinių pažeidimų – apeliaciją turite pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tarpinių atsiskaitymų, galutinio dalyko studijų pasiekimų vertinimo, baigiamojo egzamino ar baigiamojo darbo gynimo dienos. Apeliacijoje privalote nurodyti tikslų procedūrinį pažeidimą ir siekiamą apeliacijos rezultatą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos