Egzaminų perlaikymas, studijų nutraukimas ir stabdymas

Neišlaikius egzamino perlaikymo

Jei pasibaigus dalyko egzamino perlaikymo terminui turite ne daugiau kaip 15 studijų kreditų apimties skolų arba akademinių skolų ir norite tęsti studijas, galite:

1) Perlaikyti dalyką eksternu tam savarankiškai pasiruošus. Dėl eksterno perlaikymo kreipkitės į savo studijų programos koordinatorių. Eksterno kaina lygi 25 proc. kurso kainos. Įmoka už dalyko perlaikymą turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki perlaikymo. Eksternu dalyko egzaminą paskutinio kurso studentai dekano leidimu gali perlaikyti vėliausiai per paskutinį semestrą arba iki baigiamųjų darbų gynimo. Eksterno statusu galite laikyti visų studijų programos dalykų egzaminus, išskyrus BUS dalyką, profesinę praktiką, bakalauro baigiamąjį darbą, baigiamąjį egzaminą, magistro baigiamąjį darbą. Jei neišlaikote egzamino eksternu, turite kartoti dalyką. Jei esate paskutinio semestro studentas – turite stabdyti studijas ir lankyti kursą kaip laisvasis klausytojas.

2) Kartoti dalyko studijas. Užpildyti prašymą galite kreipdamiesi į savo studijų programos koordinatorių. Kurso kartojimo kaina lygi 1 studijų kredito kainai padaugintai iš dalyko kreditų skaičiaus. Įmoka už dalyko (modulio) kartojimą sumokama iki semestro, kuriame dėstomas dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.

3) Jei dalykas nebedėstomas – galite pakeisti dalyką kitu ir tęsti studijų programos vykdymą (galioja tik pasirenkamiesiems ir BUS dalykams).
Svarbu: Daugiau kaip 15 studijų kreditų apimties skolų ir (arba) akademinių skolų turintis studentas yra šalinamas iš Universiteto už nepažangumą.

Studijų nutraukimas

Norėdami nutraukti studijas, turėtumėte kreiptis į savo studijų programos koordinatorę ir parašyti prašymą dekanei. Nutraukus studijas studijų įmoka gali būti grąžinama, tačiau priklausomai nuo to, kada studentas nutraukė studijų sutartį, ji gali būti proporcingai mažinama (už kiekvieną praėjusį semestro mėnesį grąžinama studijų įmoka mažinama 20%).

Studijų stabdymas

Dėl įvairių asmeninių, finansinių ar kitų priežasčių galite stabdyti studijas ar pasiimti akademines atostogas (dėl ligos, vaiko priežiūros). Studijos stabdomos, akademinės atostogos sutiekiamos 1 metų laikotarpiui. Pasibaigus studijų stabdymo laikotarpiui, turėsite parašyti prašymą grąžinti Jus į studijas. To nepadarius, būsite šalinamas iš studentų sąrašų kaip nestudijuojantis.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos