Studentų mokslinės draugijos veikla

Apie EVAF Studentų mokslinę draugiją

Studentų mokslinės draugijos (toliau – SMD) fakultete atsirado beveik prieš 50 metų. Jos aktyviai veikė dar ir sovietmečiu. Tuomet buvo rengiamos studentų mokslinės konferencijos ir konkursai. 7-8 dešimtmetyje SMD glaudžiai bendradarbiavo su Estijos Tartu ir Latvijos universitetais. Po Sovietų sąjungos žlugimo aukštojo mokslo sistema išgyveno sudėtingus laikus, o ekonomikos mokslas patyrė dar ir ideologinį lūžį, kadangi teko pereiti nuo socializmo prie rinkos ekonomikos teorijų dėstymo pagrindų, Todėl po 90 SMD iširo.

Vis dėl to, atsivėrus sienoms ir plečiantis studentų bei dėstytojų tarptautiniams ryšiams, tapo akivaizdu, kad užsienio universitetuose studentų moksliniai veiklai skiriama labai daug dėmesio, siekiama į ją įtraukti kuo daugiau studentų. Todėl po 2010 metų, aktyvių studentų ir dėstytojų, turinčių ankstesnę dalyvavimo SMD veikloje patirtį, iniciatyva buvo atnaujinta SMD veikla. Veikla prasidėjo nuo Studentų mokslinės konferencijos organizavimo, kurios vėliau tapo kasmetinėmis. Jų populiarumas kasmet didėjo. Pradžioje buvusios tik fakulteto studentų renginiu, vėliau išsiplėtė už fakulteto ribų, jose dalyvavo ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. 2015 ir 2016 metų SMD konferencijoje dalyvavo studentai iš užsienio – ne tik fakultete studijuojantys Erasmus mainų programos studentai, bet ir užsienio universitetų (Gruzijos, Estijos ir Meksikos) studentai. Nuo 2013 metų yra leidžiami SMD konferencijos straipsnių rinkiniai, kuriuos recenzuoja fakulteto dėstytojai. Tokių rinkinių publikavimas – tai puiki priemonė, kurioje kaupiami ir išsaugomi studentų tyrimų rezultatai. Su spausdintais konferencijų straipsnių rinkiniais galima susipažinti fakulteto dekanės priimamajame 411 kabinete. 2017 m. pasirodė pirmasis elektroninis SMD konferencijos straipsnių rinkinys, kuriame publikuojami straipsniai prieinami atviros prieigos duomenų bazėse, fakulteto tinklapyje bei Lietuvos Nacionalinės bibliotekos elektroninėse duomenų bazėse.

Greta SMD konferencijų nuo 2013 metų fakultete veikia Ekonometrijos būrelis, kurio tikslas sudaryti galimybę žingeidiems studentams gilinti ir plėsti ekonometrijos žinias. Būrelį inicijavo doc. dr. Vita Karpuškienė. Būrelio dalyviai susitikimų metu nagrinėja ir praktiškai bando naujausius ekonometrinius metodus, taiko juos savo tyrimams. Svarbus Ekonometrijos būrelio rezultatas – parengta Ekonometrijos mokymo priemonė „Ekonometrija studentai-studentams“. Būrelio nariai dalyvauja įvairiuose konkursuose, kuriuose dažnai pelno prizines vietas. Keturis kartus būrelio nariai tapo nugalėtojais Lietuvos Banko skelbtuose studentų mokslo darbų konkursuose bei Matematikos ir informatikos fakulteto organizuojamuose Ekonometrikos konkursuose.

Fakulteto vadovybė palaiko ir skatina SMD veiklą, finansiškai remia SMD konferencijų organizavimą ir straipsnių rinkinių leidybą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos