The next Management PhD seminar will take place on April 27th at 4pm on MS Teams (please find the link below).

The following PhD students will present their work:

 

1) Vaida Jaškevičiūtė (in Lithuanian; supervisor: D. Diskienė)

Title: The impact of organizational trust and person-organization fit on the relationship between human resource management practices and employee well-being at work.

Abstract: Šiuo metu pasaulį apėmusi COVID-19 pandemija, neigiamai siejama su gerove, ypač su dirbančių žmonių gerove. Vieni žmonės netenka darbo, kitiems keičiasi įprastų darbo funkcijų atlikimo būdai bei sąlygos, nuolat juntama įtampa ir neužtikrintumas dėl ateities. Nors organizacijoms vienas svarbiausių tikslų yra ilgalaikė sėkmė, tačiau tyrimų metu nustatyta, kad pagrindinis veiksnys apibrėžiantis ilgalaikį organizacijos veiksmingumą yra nematerialūs žmogiškieji ištekliai t.y. organizacijos darbuotojai. Disertacijos pagrindu siekiama išsiaiškinti organizacinio pasitikėjimo dimensijų ir asmens-organizacijos atitikimo poveikį ryšiui tarp ŽIV praktikų ir darbuotojo gerovės darbe.

2) Oksana Pavlova (in Lithuanian; supervisor: I. Šarkiūnaitė)

Title: Effect of Innovative HRM on Employee Behavior

Abstract: Inovatyvus žmogiškųjų išteklių valdymas siejamas ir su darbuotojų elgsenos reiškiniu. Darbo vieta šiuolaikinėje organizacijoje metaforiškai gali būti matoma kaip prekė, kurią darbuotojas perka, o organizacija bando parduoti – remiantis tokiu principu galima analizuoti darbuotojų elgsenos ypatumus, siekiant išsiaiškinti, kokios jėgos veikia jo sprendimus, kokie veiksniai daro poveikį vidinei motyvacijai, darbuotojų įsipareigojimui (angl. commitment) organizacijai, įsitraukimui (angl. engagement) į darbą bei jo gerovei (angl. wellbeing). Darbuotojų elgsenos tyrimų aktualumas siejamas su besikeičiančiomis kartomis darbo rinkoje, verslo adaptacijos poreikiu prie besikeičiančios aplinkos, investicijų integracija. Pasaulio atvirumas sukuria palankias aplinkybes tarptautinei verslo plėtrai, su savimi atnešant ir naujus darbo rinkos standartus. Naujosios kartos darbuotojai atneša pakitusį požiūrį į darbą, reikalaujama daugiau autonomijos darbo atlikimo būdo, vietos ir laiko atžvilgiu. Darbo organizavimo formų įvairovė taip pat plečiasi: vis labiau populiarėja nuotolinio darbo sistemos, lankstus darbo organizavimas paremtas technologiniais įrankiais. Tad tiek kiek vyks rinkoje pokyčiai, tiek inovatyvaus žmogiškųjų išteklių valdymo ir darbuotojų elgsenos organizacijose klausimas bus aktualus.

The purpose of the PhD seminars is to present the work in progress, develop the research and presentation skills, discuss the challenges PhD students are facing - we are therefore very much counting on your active participation!

Meeting link: https://bit.ly/3elaaHP

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information