Erasmus studijos

Informacija ruošiama

Studentų laisvalaikis

Informacija ruošiama

Dažnai užduodami klausimai

Studijos OLD

Ekonomikos fakultete vykdomos trijų pakopų laipsnį suteikiančios studijos: pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistrantūros) ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos.

Pirmosios pakopos studijos

Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Fakultete vykdomos nuolatinės dieninės ir nuolatinės sesijinės formų studijos bei 2 ir 3 metų studijos aukštesniųjų mokyklų arba kolegijų absolventams, siekiantiems įgyti kvalifikacinį bakalauro laipsnį. Bakalauro studijų apimtis yra 240 kreditų. Nuolatinės formos studijos trunka 4 metus. Studijos baigiamos baigiamuoju egzaminu arba bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

Antrosios pakopos studijos

Magistrantūra – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla. Magistrantūros studijų apimtis yra 90 kreditų. Beveik pusė programos studijų apimties skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Fakultete vykdomos nuolatinės ir nuolatinės (sesijinės) formų studijos. Nuolatinės formos studijos trunka 1,5 metų, o nuolatinės (sesijinės) – 2 metus. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje.

Trečiosios pakopos studijos

Doktorantūra apima studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Doktorantūros studijų pradžioje doktorantas kartu su vadovu parengia individualią doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų publikavimo ir daktaro disertacijos rengimo programą, kurioje nurodomi visų užduočių atlikimo terminai. Doktorantūros studijas sudaro dalykai, kurių bendra studijų apimtis yra ne mažesnė nei 30 kreditų. Studijuojančiam doktorantūroje išugdomi gebėjimai vykdyti mokslinius tyrimus, savarankiškai dirbti mokslinį ir kūrybinį darbą. Nuolatinės studijų formos doktorantūros trukmė yra 4 metai. Universitete doktorantūrą studijuoti galima ir ištęstine forma. Apginusiems daktaro disertaciją suteikiamas daktaro kvalifikacinis laipsnis.

Studijos

Informacija ruošiama 

Studijos ir negalia

IPEP Disabilities Exercise Icon

 

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto (EVAF) bendruomenė yra atvira įvairovei ir nuolat kviečia įsilieti į savo gretas studentus, turinčius negalią. Rūpindamiesi negalią turinčių asmenų integracija į visuomenę per universitetinį išsilavinimą, fakultete siekiame sudaryti vienodas studijų sąlygas visiems studijuojantiems, kartu atsižvelgdami į kiekvieno individualius poreikius. Fakultete stengiamasi sudaryti lygiavertes studijų sąlygas: pritaikoma fizinė aplinka ir studijų organizavimo procesas, sudaromos sąlygos studijuoti atskirus dalykus (modulius) pagal individualų studijų planą.

Fakultetas kviečia negalią turinčius asmenis drąsiai domėtis, atvirai klausti ir reikšti savo poreikius, nes tik tokiu būdu bus galima garantuoti tinkamą studijų sąlygų sudarymą.

 

Jums, kaip Vilniaus universiteto bendruomenės nariui, būtų:

Išsamus aukščiau įvardintų ir kitų galimybių turintiems negalią aprašymas – Universiteto tinklalapyje.

 

Negalią turintis studentas visada gali kreiptis į kontaktinius asmenis fakultetuose, padalinio ar centrinę administraciją, kur bus išklausomas, jam suteikiama informacija, pasiūloma pagalba ar sprendimas.

 

Kontaktinis asmuo VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete:
Daiva Budrienė
Saulėtekio al. 9, Vilnius, II rūmai, 202 kab.
Tel.: +370 5 219 3231
El. p.:  

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos