Studijų skyrius

Roma Adomaitienė

Studijų prodekanė

Doc. dr. Roma Adomaitienė
 

+370 5 236 6124, 404 kab.

 

 

 

 

 

Emilija Stakutytė

Studijų kokybės specialistė

Dovilė Zalepūgaitė

 
- Studijų programų rengimo, vertinimo, akreditacijų koordinavimas;
- Metodinės pagalbos teikimas ir komunikacija studijų vykdymo bei kokybės užtikrinimo klausimais;
- Studijų proceso dalyvių grįžtamojo ryšio rinkimas ir studijų procesų tobulinimas;
- Tinkamų studijų sąlygų ir lygių galimybių negalią ar mokymosi sunkumų turintiems studentams užtikrinimas, strategijos „Atviras neįgaliesiems universitetas“ įgyvendinimo  organizavimas ir koordinavimas Fakultete. 
 
 +370 5 236 6264, 414 kab.

 

 

 

 

Eglė Murauskienė

Studijų koordinatorė

Eglė Murauskienė

 

- Fakulteto dėstytojų pedagoginio krūvio planų rengimas ir derinimas;
- Kitų padalinių krūvio poreikio dėstyti Fakulteto dėstytojams surinkimas bei Fakulteto krūvio poreikio kitų padalinių dėstytojams teikimas;
- Fakulteto dėstytojų krūvio planų pagal faktą tikslinimas, krūvio apskaitos vykdymas;
- Fakulteto dėstytojų krūvių į VU krūvio apskaitos sistemą įvedimas;
- Studijų dalykų klasifikatoriaus, studijų tinklelių administravimas.

 

+370 5 236 6129, 414 kab.

 

Eglė Murauskienė

Studijų administratorė

Daiva Budrienė

 

- Tvarkaraščių rengimas ir derinimas bei jų vykdymo kontrolė;
- BUS dalykų administravimas;
- Auditorijų ir posėdžių salių užimtumo administravimas.

 

+370 5 236 6125, 408 kab.

 

 

Mida Bareišienė

Studijų administratorė

Milda Bareišienė

 

- Ekonomikos bakalauro studijų programos komiteto veiklos administravimas.

- Ekonomikos bakalauro nuolatinių studijų programos bei Ekonomikos gretutinių studijų studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.

 

+370 5 236 6128, 413 kab.

 

 

Dalia Gataveckienė

Studijų administratorė

Dalia Gataveckienė

 

- Ekonomikos bakalauro nuolatinių studijų programos bei Ekonomikos ir Vadybos bakalauro pokoleginių studijų programų studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.

 

+370 5 236 6120, 413 kab.

 

 

 

Ada Gimžauskaitė

Studijų administratorė

Ada Gimžauskaitė
 
- Verslo ir teisės bakalauro studijų programos, Verslo vystymo magistro studijų programos, Žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų programos, Verslo procesų valdymo magistro studijų programos komitetų veiklos administravimas.
- Priskirtų bakalauro ir magistro studijų programų bei Ekonomikos ir Vadybos papildomų studijų studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas
 
+370 5 2366158, 413 kab.
 
 
 
 

 

Aistė Simanavičienė 1

Tarptautinių studijų koordinatorė

Aistė Simanavičienė

 

- Mainų partnerysčių su užsienio universitetais vystymas ir koordinavimas;
- Studentų ir dėstytojų mainų koordinavimas ir administravimas;
- Vizituojančių užsienio dėstytojų priėmimo pagal autorines sutartis administravimas;
- Informacijos apie studentų ir dėstytojų mainus sklaida ir konsultavimas mainų klausimais.

 

+370 5 2366008, 412 kab.

 

 

Gintarė Paulauskaitė

Tarptautinių studijų koordinatorė

Gintarė Paulauskaitė

 
- Globalios rinkodaros bakalauro studijų programos, Globalaus verslo ir ekonomikos magistro studijų programos, Rinkodaros ir integruotos komunikacijos magistro studijų programos, Kokybės vadybos magistro studijų programos komitetų veiklos administravimas;
- Priskirtų bakalauro ir magistro studijų programų anglų ir lietuvių kalba studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.
 
+370 5 2366280, 412 kab.

 

 

 

Emilija Stakutytė

Tarptautinių studijų koordinatorė

Emilija Stakutytė

 

- Verslo informacinių sistemų bakalauro studijų programos, Kiekybinės ekonomikos bakalauro studijų programos, Strateginio informacinių sistemų valdymo - magistro studijų programos, Valstybės ekonominės politikos magistro studijų programos komitetų veiklos administravimas;
- Priskirtų bakalauro ir magistro studijų programų anglų ir lietuvių kalba studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.

 

+370 5 2366138, 412 kab.

 

 

 

Emilija Stakutytė

Tarptautinių studijų koordinatorė

Ieva Gailiūnaitė 
 
- Vadybos bakalauro studijų programos komiteto veiklos administravimas;
- Vadybos bakalauro studijų programos anglų ir lietuvių kalba bei Verslo vadybos gretutinių studijų studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kilusias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.
 

+370 5 2366121, 414 kab.

 

 

 

Emilija Stakutytė

Tarptautinių studijų koordinatorė

Kotryna Kriaučiūnaitė

 

- Apskaitos ir audito bakalauro studijų programos, Finansų ir bankininkystės magistro studijų programos, Apskaitos ir finansų valdymo magistro studijų programos, Ekonominės analizės magistro studijų programos komitetų veiklos administravimas;
- Priskirtų bakalauro ir magistro studijų programų anglų ir lietuvių kalba studentų, taip pat Ekonomikos studijų programos sesijinių studijų studentų konsultavimas akademiniais klausimais ir pagalba sprendžiant studijų metu kylančias problemas;
- Studijų proceso (priėmimas, vykdymas, baigimas) administravimas.
 

+370 5 2366159, 414 kab.

k

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos