Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto rinkimų komisija (EVAF Rinkimų komisija) informuoja, kad prasideda rinkimai į Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Tarybą (EVAF Tarybą).

Šie rinkimai organizuojami vadovaujantis Vilniaus universiteto Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašu; VU EVAF nuostatais, VU Centrinės rinkimų komisijos ir VU EVAF Tarybos nutarimais.

EVAF Tarybos nariais (-ėmis) keturių metų kadencijai bus renkama šešiolika asmenų, tarp kurių:
− aštuoni EVAF Tarybos nariai (-ės), renkami iš iškeltų kandidatų (-čių) – VU EVAF dirbančių profesorių ir (ar) vyriausiųjų mokslo darbuotojų;
− šeši EVAF Tarybos nariai (-ės), renkami iš iškeltų kandidatų (-čių) – VU EVAF dirbančių docentų ir (ar) vyresniųjų mokslo darbuotojų;
− du EVAF Tarybos nariai (-ės), renkami iš iškeltų kandidatų (-čių) – VU EVAF dirbančių kitų akademinės ir (ar) neakademinės bendruomenės narių.

Numatytos tokios rinkimų kvotos: iš kiekvienos katedros, iš Ekonominės ekspertizės centro ir iš administracijos – po vieną atstovą, o į likusias Tarybos vietas pretenduojama pagal surinktų balų skaičių.

EVAF Rinkimų komisija nustato šias rinkimų datas, terminus, vietą ir sąlygas:
EVAF Tarybos rinkimai vyks 2021 m. balandžio mėn. 15 d. (išankstinis balsavimas – 2021 m. balandžio mėn. 14 d.);
kandidatų kėlimas vyks nuo 2021 m. kovo mėn. 2 d. iki 2021 m. balandžio mėn. 2 d.;
raštišką pasiūlymą ar prašymą dėl kandidato iškėlimo (ir sutikimą tapti kandidatu) siųsti EVAF Rinkimų komisijai el. paštu: . Gautas pasiūlymas ar prašymas laikomi registruotais tuomet, kai siūlytojas ar pareiškėjas gauna patvirtinimą el. paštu ar avily;
nuo 2021 m. balandžio 7 d. kandidatų sąrašai skelbiami EVAF svetainėje;
išankstinis balsavimas ir balsavimas rinkimų dieną vyks VU elektroninėje erdvėje, pagal detaliai nustatytą tvarką, dėl kurios detalesnė informacija bus paskelbta prieš rinkimus.

EVAF rinkėjų sąrašas parengtas vadovaujantis Vilniaus universiteto Statuto 12 straipsnio 4 dalimi.
Pasikeitus epidemiologinei situacijai ir atsiradus kitų svarbių aplinkybių balsavimo sąlygos gali keistis.
Kilus klausimams, skambinti komisijos narei Palmyrai Jucaitienei tel.: 8-5-236-6126.

EVAF Rinkimų komisija

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos