Tarptautiniai ryšiai

Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetas yra aktyvus tarptautinių projektų ir programų dalyvis. Todėl visi studentai yra kviečiami dalyvauti įvairiose mainų programose.

Didžiausią populiarumą mūsų Fakulteto studentų tarpe turi ERASMUS+ programa. Šios programos pagrindinis tikslas - stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, skatinti studentų ir personalo mobilumą, aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimą. „Erasmus+“ studijų programoje VU EF yra pasirašęs sutartis su daigiau kaip 80 partnerių universitetų iš 25 užsienio šalių. Kasmet iš VU EF studijuoti į užsienį semestrui išvyksta daugiau kaip 70 studentų bei fakultetas priima virš 100 studentų iš partnerių universitetų. Šios tarptautinių mainų galimybės labai populiarios.
Daugiau informacijos apie galimybes:

Būtina žinoti, kad Vilniaus universitete yra vykdoma ERASMUS+ praktikų programos veikla, kurios dėka Fakulteto studentai atlieka praktiką užsienio šalių įmonėse.
Daugiau informacijos VU puslapyje.

Taip pat Vilniaus universitetas yra pasirašęs daug tarptautinių dvišalių sutarčių su Australijos, Indijos, JAV, Kanados, Korėjos ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis ir universitetais, todėl kiekvienas turi puikias galimybes studijuoti ar atlikti praktiką ne tik Europos Sąjungoje bet ir už jos už ribų.
Daugiau informacijos VU puslapyje