Studijos ir negalia

IPEP Disabilities Exercise Icon

 

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto (EVAF) bendruomenė yra atvira įvairovei ir nuolat kviečia įsilieti į savo gretas studentus, turinčius negalią. Rūpindamiesi negalią turinčių asmenų integracija į visuomenę per universitetinį išsilavinimą, fakultete siekiame sudaryti vienodas studijų sąlygas visiems studijuojantiems, kartu atsižvelgdami į kiekvieno individualius poreikius. Fakultete stengiamasi sudaryti lygiavertes studijų sąlygas: pritaikoma fizinė aplinka ir studijų organizavimo procesas, sudaromos sąlygos studijuoti atskirus dalykus (modulius) pagal individualų studijų planą.

Fakultetas kviečia negalią turinčius asmenis drąsiai domėtis, atvirai klausti ir reikšti savo poreikius, nes tik tokiu būdu bus galima garantuoti tinkamą studijų sąlygų sudarymą.

 

Jums, kaip Vilniaus universiteto bendruomenės nariui, būtų:

Išsamus aukščiau įvardintų ir kitų galimybių turintiems negalią aprašymas – Universiteto tinklalapyje.

 

Fakulteto patalpų, pritaikytų fizinę negalią turintiems studentams, pristatymas

  • Patekimas į objektą. Patekti į fakultetą galima laiptais, paradinės durys neatsidaro automatiškai. Taip pat į fakultetą galima patekti prie VU ITTC įrengtu užvažiavimo trapu, dvejos paradinės durys automatiškai neatsidaro.
  • Judėjimas tarp pastato aukštų. Tarp aukštų galima judėti liftu.
  • Sanitariniai mazgai. Pirmame aukšte įrengtas bendras neįgaliųjų tualetas* (pažymėtas neįgaliųjų ženklu).
  • Grindys. Grindų danga slidi.
  • Kompensacinės technikos priemonės. Fakultete yra specialios studijoms ir darbui pritaikytos kompensacinės technikos priemonės.

*dėl rakto reikėtų kreiptis į Fakulteto apsaugos postą (arba paskambinus telefonu, nurodytu ant tualeto durų).

Negalią turintis studentas visada gali kreiptis į kontaktinius asmenis fakultetuose, padalinio ar centrinę administraciją, kur bus išklausomas, jam suteikiama informacija, pasiūloma pagalba ar sprendimas.

 

Kontaktinis asmuo VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete:
Daiva Budrienė
Saulėtekio al. 9, Vilnius, II rūmai, 202 kab.
Tel.: +370 5 219 3231
El. p.: