Praktika, kursiniai ir baigiamieji darbai

Kursiniai darbai


STUDENTŲ, RAŠANČIŲ KURSINIUS DARBUS, 
DĖMESIUI


Kursinis darbas turi būti parašytas iki 2018 m. sausio mėn. 26 d.

 

Kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai.

 

Studijų skyrius
Tel.: 2366 120
 

Praktika

Bendra informacija apie PROFESINĘ PRAKTIKĄ

2018 metų pavasarį

 

1. TRUKMĖ

VIII semestre bakalaurai turi atlikti 14 savaičių profesinę praktiką (toliau - PP, 15 kreditų) – nuo 2018.02.05 iki 2018.05.03 imtinai.

2. TERMINAI

2.1 Iki 2018.01.15 – turi būti pasirašyta trišalė profesinės praktikos sutartis (studento parašas, praktikos institucijos atstovo parašas, EVAF prodekanės parašas) ir užregistruota pas studijų koordinatorę Dalią Gataveckienę. Praktikos sutartis pasirašoma su įmone ir pristatoma studijų koordinatorei. Sutartį pasirašo EVAF prodekanė ir ji grąžinama studentui ir įmonei.

Studentai, atliekantys  praktiką savo darbovietėje, bei studentai, susiradę PP vietą užsienio šalyje, gali nesudaryti trišalės sutarties. Tokiu atveju jie privalo pateikti prašymą dekano vardu (nurodyti, kad šioje įmonėje dirba pagal darbo sutartį ir šios sutarties Nr.) ir institucijos rekomendaciją.

Šiame rašte privaloma nurodyti:

1. PP pradžios ir pabaigos datas.
2. Institucijos sutikimą paskirti PP vadovą, nurodant jo pareigas, vardą, pavardę (galimi ir tikslesni vadovo kontaktai).
3. Institucijos patvirtinimą sudaryti studentui reikiamas sąlygas atlikti praktiką, užtikrinant PP programos vykdymą. 
4. Institucijos oficialus raštas adresuojamas VU EVAF dekanei. Būtini rekvizitai: institucijos pavadinimas, adresas ir institucijos kodas. Raštą pasirašo institucijos vadovas arba atsakingas asmuo, parašas patvirtinamas institucijos antspaudu (užsienio institucijos raštas pateikiamas anglų k.).

2.2 Iki 2018.05.11 – turi būti pateikta studento PP ataskaita studijų koordinatorei Daliai Gataveckienei (412 kab.).

Rekomenduotina studento parengtą PP ataskaitą pateikti savo vadovui 2-3 savaitėmis anksčiau, kad liktų laiko jos tobulinimui.

3. KOORDINAVIMAS

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesinės praktikos koordinatoriumi paskirtas doc. Norbertas Balčiūnas. 
EVAF kiekvienam studentui skiria dėstytoją - PP vadovą, kuris vadovavo studento kursiniam darbui. Todėl praktikos atlikimo klausimais kreipkitės tiesiogiai į savo vadovą. Studentas privalo parengti PP plano temą bei užduotis ir suderinti su savo PP vadovu. 

4. REGISTRACIJA

Trišalės profesinės praktikos sutartys (arba oficialus institucijos raštas) ir PP ataskaitos registruojamos pas studijų koordinatorę Dalią Gataveckienę (412 kab.).

5. KITA SVARBI INFOMACIJA

Trišalių sutarčių pildymo formos:

Kiekvienas studentas inicijuoja trišalės studento profesinės praktikos sutarties pasirašymą su numatoma praktikos institucija. Reikalui esant fakultetas studentus aprūpins Tarpininkavimo raštu (kreiptis į dėstytojus, atsakingus už profesinę praktiką katedrose).

Profesinės praktikos organizavimo, priežiūros, vykdymo, atsiskaitymo reikalavimai ir kitos nuostatos išdėstytos:

Bakalauro studijų profesinės praktikos nuostatose ir kt.


Prodekanė,                                                                                                           EVAF koordinatorius,
Doc. dr. Roma Adomaitienė                                                                                  Doc. dr. N. Balčiūnas