Papildomosios studijos

Papildomųjų studijų programos tikslas – Papildyti jau įgytą išsilavinimą ir suteikti žinias bei išugdyti gebėjimus, būtinus norint tęsti ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos krypčių grupės studijas pagal II pakopos (magistrantūros) studijų programas.

 

VIENERIŲ METŲ
TRUKMĖS STUDIJOS,
SKIRTOS TURINTIEMS
AUKŠTĄJĮ UNIVERSITETINĮ IŠSIMOKSLINIMĄ

VIENO SEMESTRO
TRUKMĖS STUDIJOS,
TAIKOMOS TURINTIEMS
PROFESINIO BAKALAURO LAIPSNĮ

 

Tolimesnių studijų galimybės – baigę papildomąsias studijas gali tęsti studijas Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos krypčių grupės magistrantūros studijose.

 

Informacija: internete: http://www.ef.vu.lt/,
Tel.: (8-5) 2366 140, e. paštu: