Dalykų aprašai

.

 

I kursas II kursas III kursas IV kursas
1 semestras 3 semestras 5 semestras 7 semestras
 Privalomieji dalykai Privalomieji dalykai  Privalomieji dalykai Privalomieji dalykai
Teisinės sistemos
pagrindai
 Ekonomikos teorija
(makro)
Mokesčių teisė  Valdymo apskaita
Ekonomikos teorija I
(mikro)
 Prievolių teisė:
bendroji dalis
Projektų valdymas Tarptautinis verslas
Verslo matematika Finansinė apskaita

 Ekonominės veiklos
teisinės formos
ir bendrovių teisė


 Finansinės paslaugos
Dalykinė anglų kalba  Vadyba  Verslo strategijos Teisiniai ginčų
sprendimo būdai
   Verslo etika  Įmonių finansai
 Intelektinė nuosavybė
 Pasirenkamieji dalykai  Pasirenkamieji dalykai  Pasirenkamieji dalykai  Pasirenkamieji dalykai
BUS dalykas pasirenkamas
iš bendro VU BUS dalykų
sąrašo
 BUS dalykas pasirenkamas
iš bendro VU BUS dalykų
sąrašo
Viešųjų pirkimų teisė Korupcijos prevencija
ir kontrolė
 
  Daiktinės teisės
ir prievolių užtikrinimas
Ūkinė baudžiamoji
teisė
   

 Valstybinis ekonominės
 veiklos reguliavimas

 
       
 2 semestras  4 semestras  6 semestras  8 semestras
Privalomieji dalykai  Privalomieji dalykai  Privalomieji dalykai  Privalomieji dalykai
Ekonomikos teorija II
(mikro)
Prievolių teisė:
sutarčių ir deliktų teisė
Kokybės vadyba Profesinė praktika
Civilinės teisės
bendroji dalis
Finansinė analizė Rinkodara Bakalauro darbas
Informacijos ir
komunikacijos
technologijos
Ekonominės minties
istorija
Darbo ir socialinės
apsaugos teisė
 
Verslo statistika Verslo operacijų
valdymas

Teisinė atsakomybė
už ekonominės
veiklos pažeidimus

 

 
  Personalo vadyba

 

Mokslo tiriamasis darbas

 
Pasirenkamieji dalykai Pasirenkamieji dalykai  Pasirenkamieji dalykai  

BUS dalykas pasirenkamas
iš bendro VU BUS dalykų
sąrašo

 Logistika Verslo rizikos valdymas  
   Gyventojai ir ekonominė
plėtra
 Vartotojų elgsena  
  Finansinė matematika  Finansinės ataskaitos  
  Ekonometrija