Studijų baigimas

 

 

Informacija apie studijų baigimą 2017

Ketvirto kurso bakalauro nuolatinių (dieninių st.) studentai visas akademines skolas turi išlaikyti iki 2017 05 20 d.
Studentams, turintiems akademinių ar finansinių įsiskolinimų nebus leista ginti baigiamojo darbo.
Po 7 semestro sesijos studentai turi būti surinkę ne mažiau kaip 210 kreditų. 
Diplomai ir diplomų priedėliai bus spausdinami iš VU duomenų bazės. Prašome visus patikrinti duomenų bazėje, ar teisingi yra:
vardas,
pavardė,
asmens kodas.
Jei keitėsi vardas ar pavardė, prašome pateikti Studijų skyriui prašymą ir pavardės ar vardo keitimo dokumento kopiją.

Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštį sudaro katedros administratorė.

Bakalauro baigiamieji darbai turi atitikti metodiniuose nurodymuose išdėstytus reikalavimus.

Studentai turi pateikti bakalauro baigiamuosius darbus į ETD (Elektroninę tezių ir disertacijų sistemą). Dirbti reikia studento asmeninėje autorizuotoje aplikacijoje „Studento darbo vieta“. 
Darbą į duomenų bazę galima įkelti tik suderinus su darbo vadovu.
Baigiamojo darbo įkėlimas į VU Elektroninėje informacijos sistemoje vyksta etapais:
- raktiniai žodžiai;
- darbo santraukos lietuvių ir anglų kalbomis;
- darbo įkėlimas;
- Garantijos spausdinimas
Įvedus darbą į duomenį bazę reikia atspausdinti Garantiją. Ant Garantijos turi būti studento parašas.
Tuomet, kai darbas jau bus įkeltas į duomenų, darbo vadovas galės atlikti baigiamojo darbo Plagiato patikrą ir užpildyti pažymą.

Bakalauro baigiamuosius darbus registruoti gynimui reikia katedroje.
Registruojant darbą būtina pateikti : 
Bakalauro baigiamąjį darbą - įrištą darbą, kurio antraštinį lapą yra pasirašęs darbo vadovas ir studentas
Garantiją su studento ir vadovo parašu;
Plagiato patikros pažymą 
Baigiamąjį darbą, įrašytą kompiuterinėje laikmenoje (diskelyje), ant kurios pasirašo autorius .

Atsiskaitymo su VU tvarka:

http://www.vu.lt/studijos/studentams/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2569-atsiskaitymo-tvarka

Bakalauro diplomų įteikimas vyks 2017 06 20 d. šv.Jonų bažnyčioje (valanda bus patikslinta vėliau)

 

Informacija apie absolventų karjeros stebėseną

Šiais metais planuojama vykdyti absolventų karjeros stebėsena. Apie stebėseną galite pasiskaityti lankstinuke

 Informacija apie Baigiamąjį egzaminą

 Baigiamojo egzamino programos ir organizavimo tvarka 2017

 Baigiamojo egzamino tvarka ir atsiskaitymas su VU

Baigiamojo egzamino programos