Skelbimai studentams

Nuolatinės sesijinės studijos

Dėl pažymų

Pažymą – kvietimą į pavasario semestro konsultacines paskaitas galima užsisakyti el. paštu , nurodant tikslų savo adresą. 
Klausytojai ir studentai gali registruotis VU el. pašto sistemoje ir jungtis prie studentų duomenų bazės (visa informacija šioje nuorodoje), duomenų bazėje galėsite sužinoti savo egzaminų rezultatus. Registruojantis reikalingas registracijos kodas (studento pažymėjimo numeris).

Studijų procesas

Egzaminai laikomi tvarkaraštyje nurodytu metu. Neišlaikytus egzaminus galima perlaikyti vieną kartą. Studentas, negalintis į egzaminą atvykti dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, gali prašyti fakulteto dekaną leisti egzaminą laikyti kitu laiku arba prasitęsti egzaminų sesiją. Pasibaigus egzaminų perlaikymo terminui ir turint daugiau kaip dvi akademines skolas (15 kreditų ), studentas gali būti šalinamas iš Universiteto.
Nelaikius egzamino dėl pateisinamos priežasties, reikia pranešti dekanatui.
Ligos atveju (turint nedarbingumo pažymą) – egzamino laikyti negalima.

Informacija dėl studento pažymėjimo paskelbta http://www.efsa.lt/ „Aktualu studentui".

Sesijų grafikas

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto nuolatinių  -sesijinių studijų 2017/2018 m. m. rudens semestro konsultacinių paskaitų grafikas

I kursas

Ekonomikos programa 

VVA programa

16 d.

16 d.

17 09 18 -  17 10 03

17 09 18 -  17 10 04

II kursas

Ekonomikos programa 

VVA programa

17 d.

17 d. 

17 10 05  - 17 10 21

17 10 05 - 17 10 21

III kursas

Ekonomikos programa 

VVA programa

17 d.

17 d. 

17 10 05  -  17 10 21

17 10 05  -  17 10 21

IV kursas

Ekonomikos programa

VVA programa

16 d.

16 d. 

17 09 25  - 17 10 10

17 09 25  - 17 10 10

Pavasario semestro konsultacinių paskaitų grafikas 2017/2018 m.m.

I kursas

Ekonomikos programa 

VVA programa

16 d.

16 d. 

18 02 19 – 18 03 06

18 02 19 – 18 03 06

II kursas

Ekonomikos programa 

VVA programa

17 d.

17 d.

18 02 21 – 18 03 09

18 02 21 – 18 03 09

III kursas

Ekonomikos programa 

VVA programa

17 d.

17 d. 

18 03 07 – 18 03 23

18 03 07 – 18 03 23


Nuolatinės studijosPo kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studijų skelbimai.

Papildomųjų studijų skelbimai .

Magistrantūros studijų skelbimai.