Ekonominė analizė

Ekonominė analizės atšakos tikslas - rengti visapusiškai mąstančius ekonomistus, gebančius taikyti kiekybinius ekonomikos procesų analizės metodus ir modelius nacionalinių bei tarptautinių ekonomikos sektorių ir ūkio subjektų veiklos analizei, jų raidos ir plėtros prognozavimui bei planavimui, valdymo sprendimų pagrindimui. Ši atšaka Vilniaus universitete pradėta vykdyti glaudžiai bendradarbiaujant su Baltijos šalyse vykdyto tarptautinio „EuroFaculty“ projekto akademiniais partneriais.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Išskirtiniu ekonominės analizės studijų programos bruožu laikytinas siekis ugdyti sisteminį (holistinį) požiūrį į socialinius bei ekonominius procesus ir lavinti gebėjimą jų tyrimui pasitelkti kiekybinius metodus ir matematinius modelius. Pastaruoju atžvilgiu, t.y. būsimųjų ekonomistų apginklavimo matematiniu ekonomikos problemų tyrimo aparatu, ekonominės analizės studijų programa yra unikali, neturinti analogų ne tik Vilniaus universitete, bet ir visoje Lietuvoje.

Profesinės veiklos galimybės

Baigusieji ekonominės analizės studijas gali dirbti ekonomistais analitikais stambiose įmonėse, bankuose, draudimo kompanijose, pensijų fonduose, valstybės valdymo institucijose, tarptautinių ekonominių bei finansinių organizacijų analizės, prognozavimo ir planavimo padaliniuose.