Ekonomikos programa

Studijų planai

Ekonomikos bakalauro studijos orientuotos į ūkio kaip visumos ar jos atskirų dedamųjų dalių analizę ir gilesnį pažinimą. Ekonomikos studijų objektas yra visos šalies ūkį ir jos svarbiausius aspektus apibūdinantys dydžiai, sąvokos, jų tarpusavio sąveika. Tai gamybinės ir socialinės sferos, bankininkystės, finansų, tarptautinių ryšių funkcionavimo pažinimas, gebėjimas analizuoti vykstančius procesus, atskleisti gilumines jų kitimo priežastis, jas išmatuoti ir numatyti. Programa siekia rengti kvalifikuotus specialistus finansų administravimui, monetarinei ir fiskalinei šalies politikai vykdyti bei tvarkyti, dirbti šalies ir atskirų regionų ekonominėse institucijose, ministerijose, bankuose, departamentuose, miestų merijose, ūkinėse savivaldos organizacijose.

Ekonomikos programos kryptys:

  • socialinė ekonomika (nuo 2014 m. Viešojo sektoriaus ekonomika),
  • bankininkystė,
  • finansai,
  • tarptautinė ekonomika,
  • ekonominė analizė.       

Studijų planas