Praktika

PRIVALOMA PRAKTIKA

Nuolatinės studijos ir Nuolatinės sesijinės studijos

Bendra informacija apie PROFESINĘ PRAKTIKĄ

2018 metų pavasarį


1. TRUKMĖ

VIII semestre bakalaurai turi atlikti 14 savaičių profesinę praktiką (toliau - PP, 15 kreditų) – nuo 2018.02.05 iki 2018.05.03 imtinai.
Likęs laikotarpis iki 2018.05.11 d. skirtas PP ataskaitos rengimo užbaigimui, tobulinimui, praktikos gynimo pasirengimui ir kt.

 

2. TERMINAI

2.1 Praktiką kuruojančių katedrų nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2018.01.15 – turi būti pasirašyta trišalė profesinės praktikos sutartis (studento parašas, praktikos institucijos atstovo parašas, EVAF prodekanės parašas) ir užregistruota katedroje pas administratorę.

Studentai, kurie dėl svarbių priežasčių negali pasirašyti trišalės sutarties ar studentai, susiradę PP vietą užsienio šalyje, privalo savo katedrai pateikti oficialų institucijos raštą, kurioje numatoma atlikti PP.

Šiame rašte privaloma nurodyti:
1. PP pradžios ir pabaigos datas.
2. Institucijos sutikimą paskirti PP vadovą, nurodant jo pareigas, vardą, pavardę (galimi ir tikslesni vadovo kontaktai).
3. Institucijos patvirtinimą sudaryti studentui reikiamas sąlygas atlikti praktiką, užtikrinant PP programos vykdymą. 
4. Institucijos oficialus raštas adresuojamas VU EVAF dekanei. Būtini rekvizitai: institucijos pavadinimas ir adresas. Raštą pasirašo institucijos vadovas arba atsakingas asmuo, parašas patvirtinamas institucijos antspaudu (užsienio institucijos raštas pateikiamas anglų k.)

2.2 Praktiką kuruojančių katedrų nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2018.05.15 – katedrai turi būti pateikta studento PP ataskaita. Rekomenduotina studento parengtą PP ataskaitą pateikti savo vadovui 2-3 savaitėmis anksčiau, kad liktų laiko jos tobulinimui.
2.3. Erasmus profesinės praktikos atlikimas. Iškilus neaiškumams, studentai turi kreiptis į tarptautinių studijų koordinatorę Aistę Simanavičienę.

3. KOORDINAVIMAS

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesinės praktikos koordinatoriumi paskirtas doc. Norbertas Balčiūnas. Dėstytojai, atsakingi už PP katedrose:

Programa Vadovaujančios katedros ir programos atšakos                                                            Dėstytojai, atsakingi už 
profesinę praktiką katedrose
EKONOMIKA  Finansų katedra:
 • Finansai
 • Bankininkystė

prof. dr. Rasa Kanapickienė
(nuolatinės studijos, nuolatinės sesijinės studijos, 
ištęstinės studijos)

Ekonominės politikos katedra:
 • Tarptautinė ekonomika
 • Viešojo sektoriaus ekonomika
doc. dr. Norbertas Balčiūnas
(nuolatinės studijos)
Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra:
 • Ekonominė analizė
doc. dr. Romualdas Valkauskas
(nuolatinės studijos)
Teorinės ekonomikos katedra:
 • Tarptautinė ekonomika

doc. dr. Danguolė Klimašauskienė
(nuolatinės sesijinės studijos)

VVA      

Apskaitos ir audito katedra:

 • Buhalterinė apskaita ir auditas
asist. Vilius Savickas
(nuolatinės studijos, ištęstinės studijos)

Rinkodaros katedra:

 • Rinkodara ir globalus verslas 
       (anglų k.)
doc. dr. Ramūnas Časas
(nuolatinės studijos)

Vadybos katedra:

 • Inovacijų ir projektų valdymas
prof. dr. Dalius Serafinas
(nuolatinės studijos)
Verslo katedra: 
 • Komercija
 • Verslo organizavimas

doc. dr. Asta Fominienė
(nuolatinės studijos, nuolatinės sesijinės studijos) 

 • Verslo organizavimas
        (anglų k.)
prof. dr. Larisa Belinskaja
(nuolatinės studijos)
VIS 

Ekonominės informatikos katedra:

 • Vadybos informacinės sistemos
doc. dr. Raimundas Žilinskas
(nuolatinės studijos)

4. REGISTRACIJA

Trišalės profesinės praktikos sutartys (arba oficialus institucijos raštas) ir PP ataskaitos registruojamos vadovaujančiose katedrose. Administratorės, atsakingos už registraciją katedrose:

Programa Vadovaujančios katedros
ir programos atšakos
Administratorės, atsakingos už registraciją katedrose
EKONOMIKA   

Finansų katedra:

 • Finansai
 • Bankininkystė 

Brigita Nemanė, (508 kab.)
(nuolatinės studijos)

Birutė Umbrasaitė, (407 kab.)
(nuolatinės sesijinės studijos, ištęstinės studijos)

Ekonominės politikos katedra:

 • Tarptautinė ekonomika
 • Viešojo sektoriaus ekonomika
Ona Tamoliūnienė, (822 kab.)
(nuolatinės studijos)
Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra:
 • Ekonominė analizė 
Danutė Jonaitienė, (811kab.)
(nuolatinės studijos)
Teorinės ekonomikos katedra:
 • Tarptautinė ekonomika
Nijolė Mickevičienė, (511 kab.)
(nuolatinės sesijinės studijos)
VVA   

Apskaitos ir audito katedra:

 • Buhalterinė apskaita ir auditas 
Birutė Kaulavičienė, (610 kab.)
(nuolatinės studijos, ištęstinės studijos)

Rinkodaros katedra:

 • Rinkodara ir globalus verslas
       (anglų k.) 
Jolita Morkūnienė, (817 kab.)
(nuolatinės studijos)

Vadybos katedra:

 • Inovacijų ir projektų valdymas
Jolanta Berdikšlienė, (719 kab.)
(nuolatinės studijos)
Verslo katedra:

 • Komercija
 • Verslo organizavimas
 • Verslo organizavimas
       (anglų k.)
Indrė Vereniūtė, (502 kab.)
(nuolatinės studijos, nuolatinės sesijinės studijos)
VIS Ekonominės informatikos katedra:
 • Vadybos informacinės sistemos 
Eglė Murauskienė, (309 kab.)
(nuolatinės studijos)

5. KITA SVARBI INFOMACIJA

Kadangi praktikantų skaičius viršija 500, VU studijų direkcija nepajėgi dvišalių sutarčių pagrindu užtikrinti reikiamą praktikos vietų skaičių. Todėl pagrindine praktikos vietos užsitikrinimo forma lieka trišalė sutartis:

Tai reiškia, kad kiekvienas studentas privalo susirasti sau profesinės praktikos vietą ir pats inicijuoti trišalės studento profesinės praktikos sutarties pasirašymą su numatoma praktikos institucija. Tam tikslui naudotina EVAF internetiniame puslapyje patalpinta forma “Studento praktinio mokymo sutartis” . Reikalui esant fakultetas studentus aprūpins Tarpininkavimo raštu (kreiptis į dėstytojus, atsakingus už profesinę praktiką katedrose).

Pastarųjų metų patirtis parodė, kad didžioji dauguma studentų yra suinteresuoti patys susirasti PP vietą, kuri iš karto (arba vėliau) tampa nuolatine darbo vieta.

Kuruojanti katedra kiekvienam studentui skiria PP vadovą. Todėl praktikos atlikimo klausimais kreipkitės tiesiogiai į savo vadovą arba dėstytoją, atsakingą už praktiką katedroje.

Profesinės praktikos organizavimo, priežiūros, vykdymo, atsiskaitymo reikalavimai ir kitos nuostatos išdėstytos:
Bakalauro studijų profesinės praktikos nuostatose ir kt.


Prodekanė,                                                                                                          EVAF koordinatorius,
Doc. dr. Roma Adomaitienė                                                                                Doc. dr. N. Balčiūnas

 

Nuolatinės studijos (Po kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studijos)

 

Bendra informacija apie PROFESINĘ PRAKTIKĄ

2018 metų pavasarį

 

1. TRUKMĖ

VIII semestre bakalaurai turi atlikti 14 savaičių profesinę praktiką (toliau - PP, 15 kreditų) – nuo 2018.02.05 iki 2018.05.03 imtinai.

2. TERMINAI

2.1 Iki 2018.01.15 – turi būti pasirašyta trišalė profesinės praktikos sutartis (studento parašas, praktikos institucijos atstovo parašas, EVAF prodekanės parašas) ir užregistruota pas studijų koordinatorę Dalią Gataveckienę. Praktikos sutartis pasirašoma su įmone ir pristatoma studijų koordinatorei. Sutartį pasirašo EVAF prodekanė ir ji grąžinama studentui ir įmonei.

Studentai, atliekantys  praktiką savo darbovietėje, bei studentai, susiradę PP vietą užsienio šalyje, gali nesudaryti trišalės sutarties. Tokiu atveju jie privalo pateikti prašymą dekano vardu (nurodyti, kad šioje įmonėje dirba pagal darbo sutartį ir šios sutarties Nr.) ir institucijos rekomendaciją.

Šiame rašte privaloma nurodyti:

1. PP pradžios ir pabaigos datas.
2. Institucijos sutikimą paskirti PP vadovą, nurodant jo pareigas, vardą, pavardę (galimi ir tikslesni vadovo kontaktai).
3. Institucijos patvirtinimą sudaryti studentui reikiamas sąlygas atlikti praktiką, užtikrinant PP programos vykdymą. 
4. Institucijos oficialus raštas adresuojamas VU EVAF dekanei. Būtini rekvizitai: institucijos pavadinimas ir adresas. Raštą pasirašo institucijos vadovas arba atsakingas asmuo, parašas patvirtinamas institucijos antspaudu (užsienio institucijos raštas pateikiamas anglų k.).

 

2.2 Iki 2018.05.11 – turi būti pateikta studento PP ataskaita studijų koordinatorei Daliai Gataveckienei (412 kab.).

Rekomenduotina studento parengtą PP ataskaitą pateikti savo vadovui 2-3 savaitėmis anksčiau, kad liktų laiko jos tobulinimui.
 

3. KOORDINAVIMAS

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesinės praktikos koordinatoriumi paskirtas doc. Norbertas Balčiūnas. 
EVAF kiekvienam studentui skiria dėstytoją - PP vadovą, kuris vadovavo studento kursiniam darbui. Todėl praktikos atlikimo klausimais kreipkitės tiesiogiai į savo vadovą. Studentas privalo parengti PP plano temą bei užduotis ir suderinti su savo PP vadovu. 

4. REGISTRACIJA

Trišalės profesinės praktikos sutartys (arba oficialus institucijos raštas) ir PP ataskaitos registruojamos pas studijų koordinatorę Dalią Gataveckienę (412 kab.).

5. KITA SVARBI INFOMACIJA

Trišalių sutarčių pildymo formos:

Kiekvienas studentas inicijuoja trišalės studento profesinės praktikos sutarties pasirašymą su numatoma praktikos institucija. Reikalui esant fakultetas studentus aprūpins Tarpininkavimo raštu (kreiptis į dėstytojus, atsakingus už profesinę praktiką katedrose).

Profesinės praktikos organizavimo, priežiūros, vykdymo, atsiskaitymo reikalavimai ir kitos nuostatos išdėstytos:

Bakalauro studijų profesinės praktikos nuostatose ir kt.


Prodekanė,                                                                                                           EVAF koordinatorius,
Doc. dr. Roma Adomaitienė                                                                                  Doc. dr. N. Balčiūnas

 

SAVANORIŠKA PRAKTIKA

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos