Kokybės vadyba

Kokybes vadybos programa

Suteikiama kvalifikacija: verslo vadybos magistras

Trukmė: 1,5 metų (3 semestrai) (nuolatinės studijos)
2 metai (4 semestrai) (ištęstinės studijos)
Studijų programos vykdymo kalba: lietuvių kalba
Stojimo reikalavimai: Bakalauro laipsnis

Kokybės vadybos programa Vilniaus universitete vykdoma nuo 1997 m. ir tai vienintelė tokio tipo programa Lietuvos universitetuose. 2005 ir 2013 metais vykdytų išorinių studijų programos vertinimų metu programa buvo pripažinta atitinkančia reikalavimus, o akreditacija suteikta 6 metams.
Pasauliniame Eduniversal 2016 m. paskelbtame reitinge tarp 200 vadybos krypties programų ši programa užėmė 8 vietą Rytų Europoje, gaudama aukščiausią 4 žvaigždučių įvertinimą! Programą puikiai vertina magistrantai: 2016 m. absolventai programą įvertino 9,9 balo (iš 10), o visi absolventai (100 % !) šią programą rekomenduoja rinktis draugams ir bendradarbiams.

Detalesnė informacija KOKYBĖS VADYBOS magistro programos svetainėje.

STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Studijų programos tikslas

Studijų programos tikslas – ugdyti plataus profilio kokybės vadybos profesionalus, suvokiančius ir įvairiose veiklos srityse taikančius kokybės vadybos principus bei metodus, mokančius atpažinti ir analizuoti su kokybe susijusias problemas, ieškoti jų sprendimo galimybių ir įdiegti veiksmingus kokybės gerinimo sprendimus nuolat besikeičiančioje aplinkoje.
2005 ir 2013 metų akreditacijų metu tarptautiniai ekspertai iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Švedijos, Austrijos, Graikijos, Vengrijos ir Suomijos pažymėjo tokius programos privalumus:
• Dauguma programos dalykų atitinka dalykus, dėstomus analogiškose Vakarų šalių studijų programose;
• Programą vykdo darni dėstytojų komanda;
• Programa užtikrina tvirtus įgūdžius ir gilias žinias;
• Programa pasižymi stipriais ryšiais su verslu; ir kt.
Dauguma programos dėstytojų turi darbo užsienyje patirties, dėsto užsienio universitetuose, konsultuoja ir veda mokymus mūsų šalies ir užsienio organizacijų darbuotojams. Dėstytojai yra Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos vadovai ir nariai, Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos vadovai ir nariai, akredituoti BVQI ir EFQM kokybės auditoriai, organizacijų veiklos kokybės ir nacionalinio kokybės prizo vertinimo ekspertai, Lean vadybos ekspertai-praktikai, procesų kokybės ekspertai, organizacijų kokybės padalinių vadovai, su kokybe susijusių valstybinių ir visuomeninių organizacijų nariai bei ekspertai. Daugumos dėstytojų mokslinė ir tiriamoji veikla artima jų dėstomiems studijų dalykams, kas leidžia papildyti dėstomus kursus aktualiomis tyrimų išvadomis, t. y. integruoti mokslą ir studijas.

Programos ugdomos kompetencijos

Programa parengta taip, kad perteiktų studentams žinias ir praktinę patirtį, įgalinančią studentus pasiruošti jų būsimam praktiniam darbui kokybės vadybos srityje. Programos studijų siekiniai atspindi Europos kokybės politiką bei atitinka tarptautinius profesinius reikalavimus kokybės vadybos specialistams: EOQ CoS 9000. Europos kokybės organizacijos reikalavimai kokybės vadybos personalui; Tarptautinis standartas ISO 19011. Reikalavimai kokybės vadybos sistemos auditoriams.
Kokybės vadybos programa plėtoja bendrąsias kompetencijas: analitinį, sisteminį ir kritinį mąstymą; gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus; lyderystės, darbo komandoje, tarpasmeninio ir tarpkultūrinio bendravimo gebėjimus; iniciatyvumo, mokymosi bei asmeninio tobulėjimo gebėjimus. Siekiant programos tikslo yra formuojamos specifinės kompetencijos: gebėjimas parodyti sistemines kokybės vadybos ir kitų sričių žinias ir supratimą; gebėjimas projektuoti, diegti ir integruoti organizacijos vadybos sistemas; gebėjimas integruoti pažangiausias verslo ir kokybės vadybos praktikas bei panaudoti tai organizacijų veiklos problemų sprendimui; gebėjimas atlikti organizacijų veiklos vertinimą ir tobulinimą.

Numatomi studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Kokybės vadybos programą, moka integruoti kokybės ir verslo technologinės aplinkos informaciją, idėjas ir modelius; atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus ir interpretuoti gautus duomenis; išmano kokybės vadybos sistemų kūrimo metodologiją ir procesą bei moka projektuoti; geba atlikti kokybės sistemų ir veiklos auditą bei produktų kokybės ir aplinkosauginį vertinimą; gali realizuoti mokslo ir verslo projektus, įsisavinti ir taikyti naujus metodus; geba konsultuoti organizacijas veiklos tobulinimo ir kokybės vadybos.

Absolventų karjeros galimybės

Kokybės vadyba tampa neatsiejama verslo ir viešojo sektorių organizacijų bendrosios vadybos dalimi. Organizacijos vis labiau orientuojasi į kokybės gerinimo, aplinkosaugos, darbuotojų saugos, socialinės atsakomybės strateginius klausimus, kurių sprendimas sietinas su įvairių rūšių kokybės gerinimo veiksmais ir priemonėmis, pasiekiant daugelį įmonei svarbių interesų grupių. Vis reikalingesni darosi tokie aukšto lygio kokybės specialistai, kurių žinių bei gebėjimų ratas aprėpia ne vien tiesiogiai kokybės vadybai priskiriamas sritis – tai ir socialinė atsakomybė, ir darnus vystymasis, ir darbuotojų sveikatos ir saugos bei rizikos valdymo sistemos.
Kokybės vadybos programos absolventai gali dirbti organizacijos vadovais, kokybės vadybininkais, kokybės auditoriais, kokybės sistemų vadybininkais, procesų vadybininkais, Lean ekspertais, visuotinės kokybės vadybos vadovais ir vertintojais, produktų kokybės ekspertais, produktų vadybininkais, projektų vadovais daugelio verslo sričių įmonėse, dirbti konsultacinį darbą tarptautinėse ir nacionalinėse konsultacinėse įmonėse, užimti vadovaujančias pareigas verslo organizacijose bei valstybės ir viešojo administravimo institucijose, kurti savo įmonę ir jai vadovauti, tęsti studijas doktorantūroje bei dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą mokslo ir mokymo įstaigose.

Studijų planai

Nuolatinės  studijos

Studijų programos planas

Ištęstinės-sesijinės studijos 

Studijų programos planas

Dalykų aprašai

Baigiamojo darbo projektas I

Baigiamojo darbo projektas II

Kokybės diagnostika ir auditas

Kokybės vadybos metodai

Kokybės vadybos seminaras

Kokybės vadybos sistemų projektavimas

Kvalitologija

Lyderiavimas

Magistro baigiamasis darbas (kryptis: vadyba) 

Organizacijos įvaizdžio valdymas

Organizacinė psichologija

Projektų valdymas

Statistinė tyrimo duomenų analizė

Strateginis valdymas

Strateginė rinkodara

Tarpkultūrinė vadyba

Tarptautinės įmonės valdymas

Tyrimų metodai

Verslo procesų kokybės valdymas

Visuotinės kokybės vadyba

Žmogiškųjų išteklių valdymas

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos