Skelbimai studentams

Studijų procesas

Studijas Vilniaus universitete reglamentuoja LR teisės aktai, VU priimti nutarimai, kiti studijas reglamentuojantys dokumentai.
Egzaminai laikomi tvarkaraštyje nurodytu metu. Neišlaikytus egzaminus ar įskaitas galima vieną kartą perlaikyti. Pratęstos egzaminų sesijos metu neišlaikytus egzaminus ar įskaitas gali būti leista pakartoti. Pasibaigus egzaminų (įskaitų) sesijos perlaikymui turint daugiau kaip dvi akademines skolas, taip pat neleidus kartoti neišlaikytų egzaminų (įskaitų) dalykų turint iš jų vieną ar dvi akademines skolas, šalinama iš Universiteto.

Turint nedarbingumo lapelį egzamino negalima.
Neatvykus į egzaminą dėl pateisinamos priežasties reikia pateikti dokumentus.

  • Visi studentai turi registruotis VU el.pašto sistemoje ir jungtis prie studentų duomenų bazės (visa informacija http://www.vu.lt/), nes egzaminų rezultatus galima bus sužinoti tik duomenų bazėje. Registruotis galima bus tik po rugsėjo mėn. 10 d.
  • Registruojantis bus reikalingas studento registracijos numeris, kurį galite sužinoti paskambinę į dekanatą tel. 2366 128 (Ada) arba el.paštu .
  • Informacija dėl studento pažymėjimo paskelbta http://www.efsa.lt/ „Dažnai užduodami klausimai".

Nuolatinių (sesijinių) studijų I kurso studentams (plačiau)

Magistrantūros nuolatinių (sesijinių) studijų Verslo  vystymo ir Verslo ekonomikos programų I kurso studentų paskirstymas į katedras Baigiamojo magistro darbo rašymui

Spalio 24 d. vyks susitikimas su katedrų dėstytojais dėl Baigiamųjų darbų temų ir vadovų.

Baigiamojo magistro darbo rašymo metodiniai nurodymai paskelbti fakulteto internetiniame puslapyje.

Baigiamų darbų tematika:

 

Baigiamojo magistro darbo rašymo metodiniai nurodymai paskelbti fakulteto internetiniame puslapyje.

Nuolatinių studijų I kurso studentams (plačiau)

Baigiamojo magistro darbo rašymo metodiniai nurodymai paskelbti fakulteto internetiniame puslapyje.

II kurso studentams (plačiau)

Magistrantūros studijų trečio semestro studijų kalendorius

Rudens semestro paskaitos vyksta iki 2017 11 30 d.
Egzaminų sesija – 2017 12 01 – 21 d.
Egzaminų perlaikymas - iki 2018 01 05 d.
Baigiamųjų darbų gynimas – 2018 01 08-20 d. Tikslias darbų gynimo datas kiekvienai programai skelbia katedra.
Magistro diplomų įteikimas vyks:
- Magistrantūros st. programos – 2018 01 26 d. 14.30 val. šv.Jonų bažnyčioje
- Magistrantūros st. programos (anglų kalba) – 2018 01 26 d. 13 val. Mažojoje Auloje