Ekonominė analizė ir planavimas

Ekonominė analizė ir planavimas (nuolatinės) – programos tikslas yra perteikti studentams šiuolaikines ekonomikos mokslo atraminių sričių - mikroekonomikos, makroekonomikos ir ekonometrijos - žinias, išsamiai supažindinti juos su ekonomikos procesų kiekybinės analizės ir matematinio modeliavimo technika ir išmokyti ją taikyti įvairių šalies ekonomikos sektorių bei ūkio subjektų veiklos analizei, jų raidos ir plėtros prognozavimui, planavimui ir valdymui.