Rinkodara ir globalus verslas

Atšakos Rinkodara ir globalusis verslas studijų dalykai globalaus verslo ypatumų analizę sieja su įmonių rinkodaros veiksmų nagrinėjimu. Globalizacija daro žymią įtaką tiek kiekvienos įmonės veiklai, tiek ir jos prekių ar paslaugų pirkėjų elgsenai. Todėl šios specializacijos studentai išsamiai nagrinėja rinkodaros sritį, per kurią įmonės daugiausia sąveikauja su rinkomis. Toks globalaus verslo ir rinkodaros studijų derinys kol kas nedėstomas jokioje kitoje programoje ar specializacijoje. Atšaka „Rinkodara ir globalusis verslas“ savita ir tuo, jog studijos vyksta anglų kalba. Dėl to šios specializacijos dalykus renkasi gausus būrys iš kitų šalių atvykstančių studentų. Tai sudaro galimybes specializacijos studentams nuolat bendrauti su įvairių šalių kolegomis ir jau studijų metu asmeniškai pajusti šiandieninio pasaulio globalumo niuansus. Kita vertus, šios specializacijos studentai turi itin palankias sąlygas ir patys mainų programų dėka išvykti į kitų šalių universitetus.


The key element of the branch Marketing and Global Business studies includes integration of the analysis of characteristics and strategies of global businesses with studying their marketing activities in global and local contexts. The emphasis on marketing activities allows understand the key interaction how business companies interact with their markets, how various groups of consumers and buyers react to the market offerings. 

The branch Marketing and Global Business is delivered in English. This allows invite visiting students (manly – from ERASMUS programme) to join the classes, thus creating a truly international context for the studies. Because of this, students acquire significant exposure to the various cultures without interrupting their studies in Vilnius University. However, students of this branch have very favourable conditions to study a semester abroad, using opportunities offered by ERASMUS programme.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Šios atšakos studentai įgyja visai studijų programai būdingus gebėjimus, o papildomai dar įsisavina gebėjimus, susijusius su tarptautinių įmonių strategijų įgyvendinimu, globalių ir lokalių rinkodaros veiksmų vykdymu bei analize.


In addition to the skills and abilities that are developed by the all study programme, students of this branch develop deep understanding of international business operations, abilities to analyze and implement global and local marketing activities, understand factors that influence consumer behaviour in various cultures.

Profesinės veiklos galimybės

Baigusieji studijas dažniausiai įsidarbina rinkodaros ar pardavimo vadybininkais vietinėse bei tarptautinėse įmonėse arba dirba tokias įmones aptarnaujančiose rinkodaros ir komunikacijos agentūrose.


Graduates typically work as marketing or sales managers in local or international companies, consulting firms as well as in marketing or advertising agencies.

Verslo organizavimas

VU Vadybos ir verslo administravimo studijų programos Verslo organizavimo atšakos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos verslo organizavimo specialistus, gebančius organizuoti ir valdyti verslo procesus.
Šios atšakos absolventų įgytos kompetencijos įgalins juos tiek steigti ir plėtoti savo verslą, tiek organizuoti ir valdyti verslo procesus jau veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Studentams bus išugdomas sisteminis požiūris į verslo įmonės veiklą, diagnozuojant verslo subjekto ir jo valdymo sistemos situaciją, sistemiškai analizuojant verslo įmonės, organizacijos veiklą, nustatant pokyčių priežastis, bei inicijuojant reikiamus pokyčius.


The main aim of the Management and Business Administration programme, Business Administration specialization, is to prepare highly-qualified business administration professionals with a global outlook and international aspirations, offering study subjects that develop core business administration knowledge and more specialized specific understanding of both domestic and international aspects of business administration.
Skills and competences gained by graduates of the Business Administration specialization enable them to create and develop new businesses as well as administrate and manage processes at existing business organizations. Students acquire systematic thinking, strategic thinking as well as decision making competencies that are necessary in a contemporary business environment. Graduates are knowledgeable in methods to diagnose and systematically manage problematic situations as well as identify optimal tools for the implementation of necessary changes.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Mokymosi metu bus išugdyti studentų analitinio, sisteminio, kritinio mąstymo gebėjimai, savarankiškų studijų, individualaus darbo, informacijos, idėjų paieškos, atrankos, grupavimo ir sisteminimo bei sprendimų priėmimo įgūdžiai.
Atšakos absolventai galės dirbti įvairaus lygio vadybininkais verslo įmonėse, valstybės valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir jų padaliniuose.


Graduates of the Business Administration specialization are able to theory in the real world and are therefore likely to be highly attractive to employers as future strategic leaders and senior managers, and are also able to work as middle-level managers at business organizations or public institutions in domestic and/or international markets.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę Verslo organizavimo atšaką, absolventai gebės savarankiškai parengti pagrįstus ekonominius ir vadybinius sprendimus dėl verslo ir jo valdymo sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo, lanksčiai reaguoti į besikeičiančią verslo aplinkos situaciją, gebės taikant sisteminį požiūrį identifikuoti, analizuoti ir vertinti verslo įmonių situacijas, formuoti atitinkamus sprendimus jų veiklai ir valdymo sistemai tobulinti.


Graduates of the Business Administration specialization are able to apply theory in the real world and are therefore likely to be attractive to employers as future strategic leaders and senior managers, and are also able to work as middle-level managers at business organizations or public institutions in domestic and/or international markets.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos