Konkursinio balo sandara

Studijų programos
arba programų grupės
Konkursiniai mokomieji dalykai
Brandos egzaminai Brandos egzaminų
svertiniai
koeficientai

Metiniai pažymiai

(arba brandos egzaminas)

Metinių pažymių
svertiniai
koeficientai
 Ekonomika 1. Matematika  0,4  Geografija/užsienio kalba/
informacinės technologijos/
biologija/ menai
0,2 
2. Lietuvių k. 0,2
3. Istorija (arba met. paž.) 0,2

 

Verslas ir teisė
1. Matematika  0,4 Geografija/užsienio kalba/
informacinės technologijos/
biologija/ menai
0,2
2. Lietuvių k. 0,2
3. Istorija (arba met. paž.) 0,2
Vadyba ir verslo
administravimas
1. Matematika 0,4 Geografija/užsienio kalba/
informacinės technologijos/
biologija/ menai
0,2
2. Lietuvių k. 0,2
3. Istorija (arba met. paž.) 0,2
Vadybos informacinės
sistemos
1. Matematika 0,4 Geografija /užsienio kalba/
informacinės technologijos/
biologija/menai
0,2
2. Lietuvių k. 0,2
3. Istorija (arba met. paž.) 0,2