Naujienos

Dr. L. Tarasonio straipsnis skelbiamas žurnale „Labour Economics“

Tarasonis Linas EFSTEF mokslo darbuotojo dr. Lino Tarasonio straipsnis „Racial Discrimination in the U.S. Labor Market: Employment and Wage Differentials by Skill”, parengtas kartu su Danieliu Borowczyku-Martinsu (Copenhagen Business School) ir Jake Bradley (University of Cambridge), yra priimtas skelbti mokslo žurnale „Labour Economics“ (Impact factor 1,036; Article Influence Score 1,15). 

Nuoroda į straipsnį žurnale:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092753711730307X

Straipsnis analizuoja rasinės diskriminacijos JAV darbo rinkoje, kuri pasireiškia juodaodžių darbuotojų mažesnėmis algomis bei prastesnėmis įsidarbinimo galimybėmis, priežastis. Autoriai parodo, kad ekonominis modelis, kuriame dalis darbdavių yra iš anksto nusistatę prieš tam tikrą rasę (angl. taste-based prejudice), darbo rinkai yra būdingi netobulumai susiję su paieškos procesu (angl. search frictions), gali paaiškinti šiuos empirinius faktus. Struktūrinis modelio įvertinimas naudojant JAV gamybos pramonės duomenis atskleidžia, kad išankstinis darbdavių nusistatymas yra svarbus faktorius paaiškinant rasinius skirtumus žemos kvalifikacijos darbuotojų darbo rinkoje.

Skaityti daugiau...

Geriausias studijų įvertinimas – kelionė į Strasbūrą

alumni strasbure 1Antrus metus iš eilės Ekonomikos fakulteto Alumni draugijos organizuotas konkursas bakalauro absolventams laimėtojus pradžiugino kelione (kelionę organizavo VU EF Alumni Tarybos nario, europarlamentaro Petro Auštrevičiaus biuras). Šiemet keturi absolventai Aivaras Maceina, Aušrinė Nenortaitė, Lukas Šimkus ir Laura Kriščiūnaitė su Alumni būriu keliavo į Strasbūrą, kur susitiko su europarlamentaru P. Auštrevičiumi, dalyvavo ekskursijoje po Europos Parlamentą, diskutavo Europos ir Lietuvos ateities klausimais, taip pat lankėsi Niurnberge ir Dresdene.  Artimiausiu metu EF Alumni ir vėl pakvies studentus dalyvauti konkurse - šįkart dėl įdomios ir vertingos stažuotės.

Kviečiame fakulteto absolventus jungtis prie Ekonomikos fakulteto Alumni veiklos

http://www.alumni.ef.vu.lt/lt/index.php?option=com_comprofiler&task=registers&Itemid=100

Skaityti daugiau...

Studijų mainai – geriausias nuotykis ir neįkainojama patirtis

viktoras3Pavasario semestrui Ekonomikos fakultetas planuoja išleisti apie pusšimtį studentų pagal įvairias mainų programas į svečias šalis. Į fakultetą kas pusmetį atvažiuoja daugiau kaip 120 užsieniečių. EF tarptautinių ryšių administratorius Viktoras Staišiūnas, pats prieš dvejus metus sugrįžęs iš Erasmus+ studijų mainų (du semestrus studijavo Švedijoje), šiandien konsultuoja studentus dėl mainų galimybių ir sąlygų. Kieno patarimai gali būti geresni nei žmogaus, kuris pats praėjo visą kelią ir studijų mainus vadina vienu geriausių savo nuotykiu bei neįkainojama patirtimi?

Turite daugiau klausimų Viktorui? Rašykite el.paštu arba užsukite pasitarti 716 kab. Kasdien 13-17 val.

Kodėl studentai labiausiai dvejoja dėl mainų programų?

Pagrindinės dvejonės, su kuriomis susiduria studentai yra baimė išeiti iš savo komforto zonos, abejoja dėl pritapimo prie kitos kultūros. Taip pat pastebiu, jog studentai nerimauja dėl kito universiteto pajėgumo, ar bus pakankamas dalykų skaičius anglų kalba, ar pavyks  pagerinti savo žinias. Dvejojama dėl savo užsienio kalbos įgūdžių, ar pavyks studijuoti užsienio kalba. Nerimas dėl finansinės situacijos ir finansavimo yra dar vienas rūpestis. Tai yra esminės klausimų kryptys, kurias užduoda studentai konsultacijų metu.

Skaityti daugiau...

Nobelio premijos laureatas susidomėjo EF mokslininkų tyrimais

administrationVU Ekonomikos fakulteto mokslininkai prof. habil. dr. Edmundas Smilga, doc. dr. Antanas Laurinavičius ir doc. dr. Algimantas Laurinavičius 2017 m. moksliniame žurnale „Viešasis administravimas“ publikavo straipsnį „Efektyvios strategijos: modernus teorinis požiūris ir emigracijos problemų sprendimas“.

Straipsnyje siūloma efektyvių strateginių sprendimų koncepcija, šiuolaikinio strateginio valdymo specifikos kontekste interpretuojamos ir adaptuojamos sutarčių teorijos, kurią išplėtojo Nobelio ekonomikos premijos 2016 m. laureatai Oliveris Hartas ir Bengtas Holmstromas, išvados. Be to, vykdoma naujų raidos galimybių paieška ir siūlomi galimi nauji strateginiai efektai valdomoje sistemoje, dėl to minėti sprendimai tampa dar svarbesni praktikoje.

Daugiau informacijos čia

 

 

 

Prof. habil dr. Vaclovas Lakis išleido naują vadovėlį

lakis audito teorija ir praktikaVadovėlyje nagrinėjami audito organizavimo ir atlikimo klausimai. Vadovėlį sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje aptariamas audito būtinumas, jo atsiradimas ir sistema, profesinės organizacijos, tarptautiniai ir nacionaliniai audito reglamentai, išorės ir vidaus audito panašumai ir skirtumai, auditorių ir audito įmonių veikla, audito rizika, audito įrodymai, audito atranka, audito procedūrų atlikimas ir dokumentavimas. Praktinėje dalyje nagrinėjami audito etapai ir pagrindinių finansinių ataskaitų straipsnių auditas: turto auditas, pirkimų ir pardavimų auditas, įsipareigojimų auditas, pelno ir nuostolių auditas. Nemažai vietos skiriama analizės metodams, naudotiniems atliekant auditą, vidaus kontrolei vertinti, auditui informacinėje aplinkoje ir specifiniams klausimams, vienaip ar kitaip susijusiems su audito atlikimu ir audito kokybės užtikrinimu. Tai – apskaitos duomenų klastojimas ir apgaulės, manipuliacijų finansine informacija būdai, mokesčių vengimo priežastys ir būdai, apskaitos ir kitų veiksnių įtaka finansinių ataskaitų patikimumui ir audito rizikai. Detaliai nagrinėjami audito rezultatų apibendrinimo ir auditoriaus nuomonės formulavimo bei audito kokybės kontrolės klausimai.

Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami pagrindiniai teiginiai, kuriuos verta įsiminti, ir kontroliniai klausimai. Vadovėlio pabaigoje yra kontroliniai testai ir atsakymai bei kita praktinė medžiaga, palengvinsianti savarankišką mokymąsi.

Vadovėlis skiriamas Vilniaus universiteto apskaitos ir audito programos magistrantams. Juo gali naudotis ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, auditoriai ir jų padėjėjai bei kiti asmenys, besidomintys audito teorijos ir praktikos klausimais.