Naujos mainų galimybės su Bukarešto Ekonomikos universitetu

susitikimas bukaresto ekonomikos universitetuEkonomikos fakultete viešėjo Bukarešto Ekonomikos universiteto atstovė Komercijos fakulteto dekanė prof. dr. Rodica Pamfilie. Susitikime su fakulteto vadovybe buvo aptartos bendradarbiavimo su Vilniaus universitetu ir visų pirma su Ekonomikos fakultetu galimybės. 

Bukarešto Ekonomikos universitetas yra prestižiškiausia ekonomikos, verslo administravimo ir viešojo administravimo studijų aukštoji mokykla Rumunijoje. Susitikimo metu nuspręsta pradėti bendradarbiauti pasirašant Erasmus mainų sutartį. “Šiame universitete studijuoja daugiau kaip 22 tūkst. bakalaurų, magistrų bei doktorantų. Tikimės, kad ir mūsų fakulteto studentus sudomins mainai su naujaisiais partneriais. Įdomu tai, kad šiame universitete tarptautinių programų užsiėmimai vyksta ne tik anglų, bet ir prancūzų bei vokiečių kalbomis. Tai ypač aktualu studentams, geriau mokantiems pastarąsias kalbas ir ieškantiems galimybių dalyvauti mainų programose ne anglų kalba”, - pasakojo EF prodekanas prof.dr. Algirdas Miškinis.

Susitikimo metu taip pat svarstyta galimybė pasirašyti tarpuniversitetinę bendradarbiavimo sutartį išplečiant bendradarbiavimų ir į kitas sritis – bendrus mokslinius tyrimus ir publikacijas, bendrą dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų programose. Aptartos ir galimybės įgyvendinti integruotas dviejų diplomų studijų programas.