SMD konferencija 2017 kviečia dalyvauti

SMD konferencija 2017 kvietimas teikti santraukas2 copyVilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinė draugija (toliau – SMD) organizuoja mokslinę konferenciją, kuri vyks 2017 m. lapkričio mėn. 23 d. ir kviečia bakalauro ir magistro studijų studentus dalyvauti bei teikti savo straipsnius.

Konferencijos tikslas – paskatinti studentus įsitraukti į mokslinę bendruomenę, aktyviau dalyvauti moksliniuose tyrimuose. Konferencijos metu studentai raginami pristatyti pranešimus aktualiomis ekonomikos ir vadybos mokslams tematikomis. Pranešimai ir straipsniai gali būti rengiami remiantis tyrimais, kurie atlikti studentams rašant baigiamuosius ar kursinius darbus.

Straipsniai bus recenzuojami, o atrinkti darbai publikuojami SMD konferencijos darbų rinkinyje.

 

Konferencijos pranešimų sritys:

  • Ekonomika
  • Vadyba ir verslo administravimas

Konferencijos dalyviai registruojasi atsiųsdami straipsnių santraukas. Dalyvio mokesčio nėra.

Svarbios datos:

  • Iki 2017 m. lapkričio 20 d. dalyvių registracija – straipsnių santraukų (iki 200 žodžių) siuntimas el. paštu: .
  • 2017 m. lapkričio 23 d. pagrindinė Studentų mokslinės draugijos konferencijos 2017 diena.
  • Iki 2017 m. gruodžio 14 d. priimami straipsniai el. paštu .
  • Iki 2017 m. gruodžio 21 d. straipsnių autoriams išsiunčiamos recenzijos 
  • Iki 2018 m. sausio 8 d. straipsnių autoriai atsiunčia po recenzentų pateiktų pastabų pataisytus straipsnius el. paštu .
  • Iki 2018 m. vasario pabaigos planuojamas publikuoti SMD konferencijos 2017 straipsnių rinkinys spausdintu ir elektroniniu formatu.

Konferencijos vieta: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas (Saulėtekio al. 9, II r.).