MG Baltic stipendijos konkursas iki lapkričio 10 d.

MG Baltic stipendijos konkursasMG Baltic koncernas jau kelerius metus remia Ekonomikos fakultetą, skirdamas stipendijas geriausiems studentams. Stipendijos tikslas – skatinti VU Ekonomikos fakulteto IV kurso ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei vadybos informacinių sistemų studijų programų geriausiai besimokančius studentus.

Vieneriems mokslo metams skiriamos stipendijos dydis vienam studentui yra 600 eurų. Konkurse gali dalyvauti VU Ekonomikos fakulteto IV kurso ekonomikos, vadybos ir versloadministravimo bei vadybos informacinių sistemų studijų programų geriausiai besimokantys studentai. Studento šeštojo studijų semestro pažymių vidurkis turi būti ne žemesnis negu 9 balai, bendras šešių studijų semestrų vidurkis – ne žemesnis nei 8,5 balo. Pageidautina, kad studentas turėtų pasiekimų mokslinėje ir/ar visuomeninėje veikloje.