EF lektorės dr. A.Jočienės tyrimui žiniasklaidos dėmesys

bankasPenktadienį publikuotas EF finansų katedros lektorės dr. Aldonos Jočienės tyrimas "Skandinavijos bankų padalinių Baltijos šalyse verslo modelis: nustatymas ir analizė" sulaukė itin didelio žiniasklaidos susidomėjimo. Mokslininkė atlikusi tyrimą teigia, kad bankai, vengdami rizikos ir nedidindami paskolų portfelių, kenkia patys sau ir šalies ekonomikai, o sąnaudų mažinimo ribas jau pasiekė, todėl Baltijos šalyse veikiantiems skandinavų bankams ateina sunkūs laikai, jei jie nekeis veiklos modelio. Pagrindinės tyrimo mintys pateiktos autorės straipsnyje.

Daugiau informacijos Lietuvos Banko tinklalapyje:

https://www.lb.lt/tyrimu_centras