Dr. Aurelija Ulbinaitė dalyvavo egzotiškoje mokslinėje stažuotėje Taivane

ulbinaiteVerslo katedros lektorė dr. Aurelija Ulbinaitė gegužės - rugsėjo mėn. stažavosi Taipėjuje, Taivane (oficialiai Kinijos Respublikoje). Dėstytoja dalyvavo Taivano vyriausybės skelbtame mokslinio skatinimo socialinės srities tyrėjams konkurse ir buvo atrinkta bei pakviesta stažuotis į Taivaną. Tarp 101 programos pasaulio mastu dalyvių dr. Aurelija Ulbinaitė tapo vienintele atrinktąja tiek iš Lietuvos, tiek iš Baltijos šalių. 

Dr. A. Ulbinaitė penkių mėnesių stažuotę atliko Nacionaliniame Taipėjaus technologijos universitete, Verslo vadybos departamente, departamento vadovo profesoriaus dr. Jung-Fa Tsai kuruojamoje grupėje, kurių narių pagrindiniai moksliniai interesai yra sutelkti į sprendimų priėmimo vadybą, informacijos vadybą, optimizavimo teoriją ir taikymą. Stažuotės metu dr. A. Ulbinaitė anglų kalba dėstė "Draudimo verslo" dalyką magistrantams ir doktorantams Nacionaliniame Taipėjaus technologijos universitete (NTUT), Verslo vadybos departamente (Taipėjuje) recenzavo magistro darbus bei dalyvavo Vadybos ir verslo administravimo magistro darbų gynimo komisijoje, rengė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto, Verslo katedros ir savo mokslinės veiklos bei tyrimų pristatymus įvairioms universiteto bendruomenėms.

EF dėstytoja dalyvavo profesoriaus Jung-Fa Tsai paskaitose-seminaruose magistrantams ir doktorantams, klausėsi ruošiamų magistro ir disertacinių darbų rezultatus pristatančius bei konferencijoms ruošiamus pranešimus, juos vertino ir konsultavo studentus. Dr. A. Ulbinaitė viso vizito metu aiškinosi draudimo paslaugų vartotojų elgsenos Taivane ypatumus.  Rugpjūčio pradžioje dalyvavo NTUT Verslo vadybos departamento Taipėjuje organizuotoje Tarptautinėje jungtinėje konferencijoje "2014 International Conference on Business, Information, and Cultural Creative Industries (ICBIC 2014)" ir "2014 International Conference on Education, Psychology, and Social Sciences (ICEPS 2014)", kurioje kaip pagrindinė konferencijos pranešėja pristatė pranešimą (Keynote speech) "Insurance service consumer behaviour rationale in emerging insurance markets", taip pat su bendraautore iš Singapūro nacionalinio universiteto konferencijos sesijų metu pristatė pranešimą "Health insurance in Singapore: health protection vs. healthcare costs". Be to, dėstytoja prisidėjo prie šios tarptautinės konferencijos, kurioje iš viso dalyvavo 169 (iš 364) atrinktųjų pranešimų autoriai iš 34 pasaulio šalių, organizavimo ir įgyvendinimo 

Stažuodamasi dr. A. Ulbinaitė dalyvavo ir Taivano nacionalinės centrinės bibliotekos rengiamuose kitų programos dalyvių mokslinių tyrimų pristatymuose bei organizuotose mokslininkų ir tyrėjų išvykose. Be to, Nacionaliniame Taivano normal universiteto (NTNU) Mandarinų kalbos mokymo centre (MTC) intensyviai mokėsi tradicinės kinų mandarinų ir sėkmingai išlaikė tarpinius ir baigiamuosius kalbos kursų ciklo egzaminus. Stažuotės programa buvo pakankamai įtempta ir intensyvi. Veiklos apimties ir turinio požiūriu pati dr. A. Ulbinaitė ją vertina kaip itin turiningą ir produktyvią. 

Dr. A. Ulbinaitė labai džiaugiasi dalyvavusi programoje ir mano, kad visas universiteto akademinis personalas privalėtų bent kelis kartus per akademinius metus išvykti akademiniams vizitams į užsienio šalių mokslo institucijas ir/ar mokslo renginius tiek pasisemti žinių, tiek susipažinti su naudojamais dėstymo metodais, tiek su akademinės veiklos organizavimo formomis ir turiniu, tiek užmegzti tarptautinius ir tarpinstitucinius bendradarbiavimo ryšius.