“Mokslo ir verslo dermė” aptarta tarptautinėje konferencijoje

mokslo ir verslo dermeDabar ypač aktualia tema “Mokslo ir verslo dermė” tarptautinėje konferencijoje diskutavo Lietuvos, Latvijos, Ukrainos akadaminės bendruomenės nariai bei verslo ir žiniasklaidos atstovai. VU Ekonomikos fakulteto atstovai: dėstytojai, doktorantai bei magistrantai konferencijai pateikė 12 pranešimų. Konferenciją organizavo Vilniaus kooperacijos kolegija ir Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija. 

“Net tik kalbėjimas, bet ir susikalbėjimas tarp mokslo, švietimo ir verslo būtinas. Mes rengdami naujus specialistus privalome atsižvelgti į darbo rinkos pokyčius, siekdami, kad mūsų fakulteto abiturientai ne tik galėtų įsidarbinti, bet netgi būtų “medžiojami” verslininkų. Štai tokia yra mūsų siekiamybė! Norime išugdyti motyvuotus profesionalus, kurių paklausa viršytų pasiūlą. Taip, dirbant bet kokį darbą visuomet esti trūkumų, bet stengiamės, kad studijos būtų kuo kokybiškesnės, kad įgytos žinios tenkintų ir studentus, ir jų darbdavius. Nuolat palaikome ryšį su verslo atstovais, diskutuojame su jais, bendraujame su studentais, rengiame ir nagrinėjame jų apklausas”, - sakė EF dekanas prof. dr. Jonas Martinavičius.