Konferencija "Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste"

LTVA logo Lietuvos turto vertintojų asociacija ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas  vu ef logo

Mokslinė-praktinė konferencija
Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis
nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste
Vilniaus universitetas, 2014 m. kovo 27–28 d.

Pirmasis pranešimas ir kvietimas teikti  tekstus

Turto ir verslo vertinimo veiklos Lietuvoje dvidešimtmetis, Lietuvos turto vertintojų asociacijos (LTVA) įkūrimo 20 metų sukaktis yra puiki proga apibendrinti šios profesijos patirtį, aptarti turto ir verslo vertinimo ekonominį, teisinį, vadybinį kontekstą, sąsajas su šalies ūkio ir verslo aplinka, finansų sektoriumi, pateikti tyrimų įžvalgas ir atvejų analizes.

LTVA kartu Vilniaus universitetu ir kitais socialiniais partneriais organizuoja mokslinę ir praktinę konferenciją „Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste“. Konferencijos mokslo darbai bus publikuojami. Kviečiame teikti pasiūlymus dėl konferencijos pranešimų, straipsnių tematikos, nurodant pavadinimus ir pateikiant  santraukas.

Konferencijos tematika:

Turto ir verslo vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai

Turto ekonomika ir valdymas 

Finansų sektorius ir kreditų rinka

Ekonominės ir socialinės politikos sąsajos, regionų raida

Verslo ir turto rinkų globalizavimo aspektai

Ekonominės veiklos tvarumo ir dinamikos sąveika

Konferencijos Organizacinis komitetas:

Prof. dr. Birutė Galinienė, Vilniaus universitetas, pirmininkė

Steponas Deveikis, Turto vertinimo priežiūros tarnyba, pirmininkės pavaduotojas

Valdemaras Ivaško, Lietuvos turto vertintojų asociacijos l. e. p. prezidentas

Palmyra Jucaitienė, Vilniaus universitetas

Vitalijus Stacevičius, Lietuvos turto vertintojų asociacija

Saulius Vagonis, Lietuvos turto vertintojų asociacija

Ingrida Vetlovienė, Lietuvos turto vertintojų asociacija

Konferencijos mokslo komitetas:

Prof. habil. dr. Albinas Marčinskas, Vilniaus universitetas, pirmininkas

Prof. habil. dr. Jonas Mackevičius, Vilniaus universiteto emeritas

Prof. dr. Jonas Martinavičius, Vilniaus universitetas

Prof. dr. Eugenija Martinaitytė, Mykolo Romerio universitetas

Prof. dr. Saulius Raslanas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Doc. dr. Agnė Laužadytė, Vilniaus universitetas,  sekretorė

Dr. Eivilė Čipkutė, Finansų ministerija

Dr. Viktorija Cohen, Vilniaus universitetas

Reikšmingos datos:

Iki 2014 m. sausio 29 d. pateikti pranešimų, straipsnių pavadinimus ir santraukas (iki 350 žodžių)

Iki  2014 m. vasario 6 d. konferencijos Mokslo komitetas pateiks patvirtinimus autoriams 

Iki 2014 m. vasario 28 d. autoriai turi pateikti galutinius straipsnių tekstus 

 

Informacija pranešimų autoriams ir konferencijos dalyviams

Pasiūlymus, santraukas ir tekstus siųsti elektroniniu paštu

Iki 2014 m. vasario 6 d. bus parengtas ir autoriams pateiktas konferencijos teksto formatavimo trafaretas. 

Pateikti pasiūlymai ir tekstai bus vertinami, recenzuojami ir publikuojami konferencijos mokslo darbų leidinyje ir periodiniame elektroniniame leidinyje „Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2014“.

Konferencija vyks 2014 m. kovo 27–28 d. (Konferencijos vieta bus patikslinta vėliau).

Konferencijos pranešimai pateikiami PowerPoint formatu. Dalyviams bus įteikti konferencijos leidiniai.

 

Laukiami socialinių partnerių ir konferencijos rėmėjų pasiūlymai dėl konferencijos ir jos leidinių.

 

Registracija ir preliminari programa bus paskelbta vėliau, antru pranešimu.

Kontaktinė informacija: 

elektroniniu paštu ir tel. (8 5) 261 8951.