EF prodekanas: aukštojo mokslo tarptautiškumas - būtinas

linas tarasonis Seimo ir Pasaulio lietuviu bendruomenes komisijos posedisVakar Ekonomikos fakulteto mokslo prodekanas dr. Linas Tarasonis dalyvavo Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje, kur turėjo galimybę pasisakyti dėl pasaulio lietuvių mokslininkų įnašo plėtojant Lietuvos aukštąjį mokslą bei padiskutuoti šia tema su Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene. Prodekanas pasidalijo savo patirtimi įgyta 13 metų studijuojant ir dirbant mokslinius darbus Prancūzijoje, Kanadoje ir Anglijoje. "Pagrindinė mano pasisakymo tezė - Lietuvos mokslo tarybai būtinas radikalus tarptautiškumas, visapusiškai įtraukiant pasaulio lietuvių mokslininkus bei jų kolegas iš užsienio universitetų", - sakė dr. L. Tarasonis.

Visas posėdžio įrašas (Dr. L. Tarasonio pranešimas nuo 4 min 40 s)

Šiandien Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija spaudos konferencijoje pristatė spalio 23 - 26 dienomis vykusiuose posėdžiuose priimtas rezoliucijas. EF prodekanas, kaip komisijos nario pavaduotojas, pristatė rezoliuciją dėl pasaulio lietuvių įnašo plėtojant aukštąjį mokslą. Rezoliucija kviečiama LR Seimą priimti sprendimus dėl aukštojo mokslo struktūrinės reformos, siekiant išvengti neapibrėžtumo, kuris trikdo Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojus, esamus ir būsimus studentus ir su Lietuvos mokslo institucijomis bendradarbiaujančius pasaulio lietuvius; skatinti Lietuvos mokslo tarybos tarptautiškumą; užtikrinti informacinę sklaidą ir finansinę paramą 2018 m. rengiamam Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumui Bostone (JAV). 

Spaudos konferencijos įrašas 

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiuose buvo diskutuota dėl dvigubos pilietybės klausimo, dėl užsienyje gyvenantiems lietuviams ir grįžtantiems gyventi į Lietuvą pagalbos priemonių tobulinimo, siekiant nuoseklių ir reikalingų sprendimų mažinant emigraciją, dėl verslo plėtros regionuose, aukštojo mokslo reformos, šalies informacinio saugumo.