EF atstovai sveikino gimnaziją su 150-uoju jubiliejumi

223Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija šį pavasarį minėjo net 150-ties metų įkūrimo jubiliejų. Ekonomikos fakulteto atstovai Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas doc. dr. Vytautas Bujauskas ir Ekonominės informatikos katedros vedėjas prof. dr. Rimvydas Skyrius dalyvavo oficialiuose jubiliejiniuose renginiuose ir Vilniaus universiteto bei Ekonomikos fakulteto vardu sveikino gimnazijos bendruomenę. Fakultetas stengiasi su gimnazija palaikyti kaip įmanoma glaudesnius bendradarbiavimo ryšius - kasmet EF atstovai sveikina geriausią gimnazijos moksleivį, pristato studijų programas gimnazistams ir pan. 

Rygiškių Jono gimnazijos šaknys siekia dar 1840 metus, kai iš Seinų į Marijampolę buvo atkelta keturių klasių apskrities mokykla. Ji 1867 m. buvo perorganizuota į gimnaziją, kuri tapo unikaliu reiškiniu Lietuvos istorijoje, o jos auklėtiniai įnešė neįkainojamą indėlį į  valstybės istoriją, į kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Gimnazija išugdė daug puikių mokinių, tarp kurių ir gerai žinomos asmenybės: Nepriklausomybės akto signataras dr. J. Basanavičius, himno autorius V. Kudirka, lietuvių kalbos tėvas J. Jablonskis, pirmo lietuviško romano autorius V. Pietaris, pirmieji lietuvių kalbos mokytojai P. Kriaučiūnas ir A. Arminas-Trupinėlis, vaikų literatūros pradininkas P. Mašiotas, poetai ir rašytojai P. Vaičaitis, A. Kriščiukaitis-Aišbė, M. Gustaitis, K. Puida, V. Mykolaitis-Putinas, palaimintasis J. Matulaitis, diplomatas P. Klimas, prezidentas K. Grinius, aviatorius, konstruktorius gen. A. Gustaitis, semiotikos pradininkas A. J. Greimas, operos solistė V. Urmanavičiūtė-Urmana, skulptorius P. Aleksandravičius, žurnalistas ir keliautojas Matas Šalčius, Lietuvos vyriausybės dabartinis vadovas Saulius Skvernelis ir daugybė kitų.