INTED: auganti socialinių medijų įtaka studijų kokybei

inted2017 3Ekonomikos fakulteto dekanas prof. Jonas Martinavičius, prodekanas prof. Algirdas Miškinis, buvusi fakulteto prodekanė, šiuo metu VU prorektorė prof. Greta Drūteikienė ir doktorantė Julija Šarupičiūtė praėjusią savaitę savo mokslinius pranešimus pristatė 11-oje tarptautinėje technologijų, išsilavinimo ir vystymosi konferencijoje (INTED2017 – International Technology, Education and Development Conference) Valensijoje (Ispanijoje). INTED – viena didžiausių švietimo ir išsilavinimo sferų konferencijų skirtų dėstytojams, mokslininkams, praktikams ir profesionalams.

Valensijoje šiemet susirinko daugiau kaip 650 dalyvių, kurie pristatė apie 450 pranešimų. “Smagu, kad mūsų parengtas stendinis pranešimas sulaukė kitų dalyvių dėmesio. Pavyzdžiui, kalbėjome su profesoriumi iš Indonezijos, kuris labai susidomėjo mūsų darbu bei pasakojo, kad jis su kolegomis savo universitete taip pat daro panašius tyrimus. Tai tik dar kartą įrodo, kokios vertingos tokios tarptautinės konferencijos įvairių pasaulio šalių atstovų susitikimui ir diskutavimui apie vieną svarbiausių mūsų visų gyvenimo sferą – išsilavinimą”, - sakė EF dekanas prof. J. Martinavičius. Prodekaną prof. A. Miškinį labiausiai sudomino “Kokybės užtikrinimo ir akreditavimo” bei “Socialinės medijos švietime” sekcijų pranešimai. Profesorius norėtų, kad fakulteto studentams ir dėstytojams ateityje pavyktų sklandžiai komunikuoti ir socialinėse medijose – užsimegztų laisvesnis bendravimo ir bendradarbiavimo ryšys, pavyktų drauge daugiau diskutuoti ir pan., kas, žinoma, darytų įtaką aukšesnei studijų kokybei bei vertei.

Dekanas, prodekanas ir prorektorė konferencijoje pateikė stendinį pranešimą “Faktoriai veikiantys studentų pasitenkinimą ir mokymosi rezultatus” (“Factors Affecting Students' Satisfaction and Learning Outcomes”), o prorektorė drauge su doktorante J. Šarupičiūte sekcijoje “Nauji iššūkiai aukštojo mokslo srityje” taip pat pristatė dar vieną pranešimą “Žvilgsnis į globalių reitingavimo sistemų įtaką universiteto reputacijai” (“A View Towards the Influence of Global University Rankings on University Reputation”).