Nagrinėti verslininkų vadybinis potencialas ir įmonių internacionalizacija

seminaras diskieneVU ir VGTU mokslininkės susivienijo, kad išnagrinėtų Lietuvos verslininkų vadybinį potencialą ir smulkių bei vidutinių įmonių internacionalizacijos ypatybes. Prie projekto dirbo: prof. dr. Danuta Diskienė, doc. dr. Rima Česynienė, prof. dr. Rasa Smaliukienė, doc. dr. Renata Korsakienė, doc. dr. Asta Stankevičienė.

Pristatomojo seminaro metu mokslininkės supažindino su savo atliktų kiekybinių ir kokybinių tyrimų rezultatais bei pasidalijo išvadomis. Tyrimų metu buvo nagrinėta, kokį poveikį verslui turi institucinės veiklos, kaip patys verslininkai vertina jų veiklą, verslininkai buvo paprašyti įvertinti išorinių kliūčių svarbą įmonių internacionalizacijai. Verslininkai minėjo, kad internacionalizacijos sėkmė bene labiausiai priklauso nuo biurokratijos, t.y. valdžios sprendimų, todėl būtina turėti gerus ryšius ir patikimus kontaktus.

Buvo išsiaiškinta ir kokiais būdais mažinami internacionalizacijos barjerai:  

 

 

  • Bendrosios programos orientuotos paramai organizuoti 
  • ES verslo atstovybės  ir pagalbos centrai
  • Finansinės paslaugos
  • ES remiami klasteriai ir tinklų iniciatyvos

Lietuvoje smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacija įprastai skatinama eksportu, taip pat kuriamos programos finansiniam, informaciniam ir verslo ryšių barjerų mažinimui.

Nagrinėjant verslininkų vadybinį potencialą buvo apklausti daugiau kaip 300 respondentų - tai savininkai ir vadovai, kurių įmonės tarptautinė veiklos patirtis ne mažesnė nei penkeri metai bei pasižymi nuolatiniu augimu (augančia apyvarta). Buvo pastebėtas ryšys, kad kuo aukštesnis įmonės veiklos tarptautiškumo lygis, kuo geresni veiklos rezultatai, tuo pozityviau vadovas/savininkas vertino savo kompetencijas, t.y. atsiranda pastikėjimas savimi.

Mokslininkės pabrėžė, kad jų atlikti tyrimai ir gauti rezultatai nėra baigtiniai ir šiai temai nagrinėti iš tiesų būtina dar gilesnė analizė. 

Seminaras organizuotas įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Verslininkų vadybinio potencialo įtaka smulkaus ir vidutinio verslo įmonių internacionalizacijai“ (MIP-097/2014)