Neformaliosios studijos

neformaliosios-studijosEkonominės ekspertizės centras įgyvendindamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, remdamasis VU misija, strateginio plano gairėmis bei socialine partneryste dalyvauja neformaliųjų studijų paslaugų teikimo procese, vykdydamas kvalifikacijos kėlimo programas.