Įmonių konsultacijos

ef-pastatasKonsultantų veiklos kryptys:

  • lyginamoji ekonomika; socialinės apsaugos ekonomika: teorija ir praktika;
  • finansinė ir valdymo apskaita, finansinė analizė, auditas, tarptautinė apskaita;
  • šiuolaikiniai vadybos metodai; kokybės vadyba, kvalitologija;
  • ekonominės informatikos problemos;
  • marketingas, marketingo strategijos ir planavimas, marketingo valdymas, pardavimo valdymas, rėmimo strategijos, vartotojų elgsena;
  • antreprenerystė ir verslas, konkurencingumas;
  • turto verslo vertinimo sistemos formavimas ir plėtra; tarptautinė ekonomika, tarptautinė prekybos politika, ekonomikos globalizavimas;
  • konkurencijos, vartotojų teisių ir valstybės pagalbos politika.