Studijų komitetai

Bakalauro studijų programų komitetai

Vadybos ir verslo administravimo programos komitetas
Pirmininkas prof. dr. Lionius Gaižauskas prodekanas (Apskaitos ir audito katedra)
Nariai prof. dr. Danuta Diskienė (Vadybos katedra)
doc. dr. Asta Fominienė (Verslo katedros vedėja)
prof. dr. Rasa Subačienė (Apskaitos ir audito katedra)
prof. dr. Sigitas Urbonavičius (Rinkodaros katedros vedėjas)
Socialinis partneris doc. dr. Tadas Gudaitis (srities vadovas, Baltijos bankininkystės padalinys, Swedbank, AB)
Studentų atstovas Radvilė Dzemydaitė
Ekonomikos programos komitetas
Pirmininkas doc. dr. Aušrytė Rastenienė (Teorinės ekonomikos katedra)
Nariai

doc. dr. Algirdas Bartkus (Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra)
asist. dr. Giedrė Dzemydaitė (Ekonominės politikos katedra)
doc. dr. Deimantė Teresienė (Finansų katedra)

Socialinis partneris  dr. Tomas Rinkūnas – Euromonitor International – Eastern Europe, UAB, Duomenų analizės vadovas
Jaunius Karmelavičius – Lietuvos bankas, Sisteminės rizikos modeliavimo skyriaus vyr. ekonomistas
Studentų atstovas  Justas Daujotas – I (bus II) kurso Ekonomikos programos studentas
Erikas Gorelčenko - I (bus II) kurso Ekonomikos programos studentas
Kiekybinės ekonomikos programos komitetas
Pirmininkas dr. Povilas Lastauskas – EVAF mokslo darbuotojas
Nariai doc. Algirdas Bartkus – Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra
prof. Linas Čekanavičius – Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra
dr. Linas Tarasonis – EVAF mokslo prodekanas
prof. Teodoras Medaiskis – Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra
dr. Patrick Gruening – EVAF mokslo darbuotojas
dr. Eglė Jakučionytė – EVAF mokslo darbuotojas
Socialinis partneris  Marius Jurgilas – Lietuvos bankas, valdybos narys
Studentų atstovas Rokas Svirskas – Ekonomikos programos studentas, laikinai atstovausiantis Kiekybinės ekonomikos
studentus
Vadybos informacinių sistemų programos komitetas
Pirmininkas prof. dr. Rimvydas Skyrius (Ekonominės informatikos katedros vedėjas)
Nariai doc. dr. Gintarė Giriūnienė (Ekonominės informatikos katedra)
prof. dr. Lionius Gaižauskas (Apskaitos ir audito katedra)
Socialinis partneris  Jonas Lankutis (UAB „Informacinės konsultacijos“, projektų vadovas)
Studentų atstovas Augustė Umbrasaitė
Verslo ir teisės programos komitetas
Pirmininkas prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius (Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas)
Nariai prof. dr. Birutė Galinienė (EVAF)
prof. dr. Lionius Gaižauskas (EVAF Apskaitos ir audito katedra)
prof. dr. Rimvydas Skyrius (EVAF Ekonominės informatikos katedra)
doc. dr. Haroldas Šinkūnas (Teisės fakulteto prodekanas)
Socialinis partneris  Algimantas Akstinas (Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius)
Studentų atstovas Gabrielė Dabulskytė

Magistrantūros studijų programų komitetai

Apskaitos ir audito programa 
Pirmininkas doc. dr. Kastytis Senkus (Apskaitos ir audito katedra)
Nariai prof. habil. dr. Vaclovas Lakis (Apskaitos ir audito katedra)
prof. dr. Lionius Gaižauskas (Apskaitos ir audito katedra)
prof. dr. Rasa Subačienė (Apskaitos ir audito katedros vedėja)
dr. Ramunė Budrionytė (Apskaitos ir audito katedra)
Socialiniai partneriai Živilė Simonaitytė (Valstybės kontrolės departamento direktorė) 
Jonas Akelis (UAB Ernst and Young vadovas)
Studentų atstovas  Sandra Štarolytė
Bankininkystės programa
Pirmininkas prof. dr. Arvydas Paškevičius (Finansų katedros vedėjas)
Nariai prof. dr. Rasa Kanapickienė (Finansų katedra)
doc. dr. Egidijus Bikas
lekt. dr. Greta Keliuotytė-Staniulėnienė
Socialinis partneris Stasys Kropas (Lietuvos bankų asociacijos vadovas)
Studentų atstovas  Joana Narkūnaitė
Ekonominės analizės ir planavimo programa (lietuvių ir anglų kalbomis)
Pirmininkas prof. dr. Linas Čekanavičius (Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros vedėjas)
Nariai prof. dr. Teodoras Medaiskis (Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra)
doc. dr. Algirdas Bartkus (Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra)
prof. dr. Gindrutė Kasnauskienė (Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra)
Socialinis partneris  dr. Aurelija Proškutė (Lietuvos Banko Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus  tyrėja)
Studentų atstovas Simonas Gadeikis
Ekonominės politikos programa
Pirmininkas prof. dr. Birutė Galinienė (Ekonominės politikos katedra)
Nariai prof. dr. Algirdas Miškinis (Ekonominės politikos katedros vedėjas)
doc. dr. Agnė Laužadytė (Ekonominės politikos katedra)
Socialinis partneris doc. dr. Algirdas Astrauskas (LR Seimo patarėjas)
Studentų atstovas  Arūnas Ketleris
Europos ekonominių studijų programa 
Pirmininkas doc. dr. Laima Urbšienė (Ekonominės politikos katedra)
Nariai dr. Arūnas Burinskas – Ekonominės politikos katedra
dr. Giedrė Dzemydaitė – Ekonominės politikos katedra
doc. Agnė Laužadytė – Tutlienė – Ekonominės politikos katedra
prof. Algirdas Miškinis – Ekonominės politikos katedra
Socialinis partneris Ona Marija Vyšniauskaitė – Prezidentūra, Prezidentės patarėja
Studentų atstovas   
Finansų programa (lietuvių ir anglų kalbomis)
Pirmininkas prof. dr. Arvydas Paškevičius (Finansų katedros vedėjas)
Nariai: prof. dr. Rasa Kanapickienė (Finansų katedra)
doc. dr. Egidijus Bikas
lekt. dr. Greta Keliuotytė-Staniulėnienė
Socialinis partneris Sigitas Mitkus (LR Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorius)
Studentų atstovas Joana Narkūnaitė
Finansų ir bankininkystės programa
Pirmininkas Prof. Arvydas Paškevičius – Finansų katedra
Nariai doc. Deimantė Teresienė – Finansų katedra
doc. Egidijus Bikas – Finansų katedra
doc. Greta Keliuotytė – Staniulėnienė – Finansų katedra
Socialinis partneris Sigitas Mitkus – LR Finansų ministerija, Finansų rinkų politikos departamento direktorius
Studentų atstovas Goda Kondrotaitė – I kurso Finansų programos studentė
Kokybės vadybos programa
Pirmininkas prof. dr. Dalius Serafinas (Vadybos katedra)
Nariai prof. habil. dr. Juozas Ruževičius (Vadybos katedra)
doc. dr. Roma Adomaitienė (Vadybos katedra)
Socialinis partneris  Asta Rakštelienė (Europos socialinio fondo agentūros Kokybės skyriaus vedėja)
Studentų atstovas  Beata Valentinovič (I kurso Kokybės vadybos programos nuolatinių studijų studentė)
Rinkodaros ir integruotos komunikacijos programa (lietuvių ir anglų kalbomis)
Pirmininkas prof. dr. Sigitas Urbonavičius (Rinkodaros katedros vedėjas)
Nariai prof. dr. Vytautas Dikčius (Rinkodaros katedra)
doc. dr. Ramūnas Časas (Rinkodaros katedra)
doc. dr. Algis Gaižutis (Rinkodaros katedra)
doc. dr. M. Degutis (Rinkodaros katedra)
Socialinis partneris  Roma Stragienė, UAB “BIOK laboratorija” direktorė, Lietuvos marketingo asociacijos LiMA valdybos narė
Inga Urbonavičiūtė, UAB „IKEA Industry Lietuva“, Generalinė Direktorė
Vaiva Radišauskė, Klientų plėtros skyriaus vadovė, UAB „Euromonitor International“
Gintautas Kučas, sertifikuotas marketingo specialistas, LiMA
Kęstutis Gečas, Agentūra „Ink“, Vyriausiasis partneris
Studentų atstovas  Laura Lukoševičiūtė (lietuvių kalba)
Lidziya Lysiankova (anglų kalba)
Verslo vystymo programa 
Pirmininkas prof. dr. Danuta Diskienė (Vadybos katedros vedėja)
Nariai prof. dr. Rasa Subačienė (Apskaitos ir audito katedros vedėja)
prof. dr. Sigitas Urbonavičius (Rinkodaros katedros vedėjas)
doc. dr. Virginijus Tamaševičius (Vadybos katedra)
prof. dr. Aida Mačerinskienė (Verslo katedra)
Socialinis partneris  Vytautas Oleškevičius (UAB „BiokLaboratorija“ Verslo vystymo vadovas)
Studentų atstovas Bernadeta Bumblauskaitė
Strateginio informacinių sistemų valdymo programa 
Pirmininkas prof. dr. Rimvydas Skyrius (Ekonominės informatikos katedros vedėjas)
Nariai doc. dr. Raimundas Žilinskas (Ekonominės informatikos katedra)
lekt. dr. Arūnas Butkevičius (Ekonominės informatikos katedra)
Socialinis partneris  Eglė Venskūnienė (Barclaycard Lietuva vadovė)
Studentų atstovas Ivona Durko
Tarptautinio verslo vadybos ir ekonomikos programa
Pirmininkas doc. Laima Urbšienė – Ekonominės politikos katedra
Nariai prof. D. Diskienė - Vadybos katedra
prof. A. Miškinis – Ekonominės politikos katedra
doc. V. Tamaševičius - Vadybos katedra
asist. dr. G. Dzemydaitė – Ekonominės politikos katedra
Socialinis partneris Rūta Skyrienė – Asociacija „Investors Forum“, vykdomoji direktorė
Studentų atstovas  
Verslo ekonomikos programa
Pirmininkas prof. dr. Larisa Belinskaja (Verslo katedra)
Nariai prof. dr. Birutė Galinienė (Ekonominės politikos katedra)
prof. dr. Algirdas Miškinis (Ekonominės politikos katedros vedėjas)
prof. dr. Arvydas Paškevičius (Finansų katedros vedėjas)
doc. dr. Asta Stankevičienė (Vadybos katedra)
Socialinis partneris doc. dr. Audrius Misevičius (ministro pirmininko patarėjas)
Studentų atstovas Irina Danilčenko
Žmogiškųjų išteklių valdymo programa
Pirmininkė prof. dr. Danuta Diskienė (Vadybos katedros vedėja)
Nariai prof. dr. Greta Drūteikienė (Vadybos katedra)
dokt. Neringa Jurgaitytė
doc. dr. Asta Stankevičienė (Vadybos katedra)
doc. dr. Virginijus Tamaševičius (Vadybos katedra)
Socialinis partneris Virginija Pukelienė (UAB "Verslo Konsultavimo Grupė" HR partnerė)
Audronė Martinkutė („Aprangos“ grupės Personalo direktorė)
Studentų atstovas Bernadeta Griciūtė
Verslo procesų valdymo programa
Pirmininkas doc. dr. Asta Fominienė (Verslo katedros vedėja)
Nariai prof. dr. Larisa Belinskaja (Verslo katedra)
prof. dr. Marija Kučinskienė (Verslo katedra)
prof. dr. Aida Mačerinskienė (Verslo katedra)
doc. dr. Jolanta Žemgulienė (Verslo katedra)
Socialiniai partneriai dr. Ramūnas Bičiulaitis (Danske banko generalinio direktoriaus pavaduotojas, 
finansų direktorius)
Gediminas Mikaliūnas (BARCLAYS technologijų vartotojui centro direktorius)
Studentų atstovas J. Selvenytė
Rinkodaros analitikos programa (anglų k.)
Pirmininkas prof. dr. Sigitas Urbonavičius (Rinkodaros katedra)
Nariai prof. dr. Vytautas Dikčius (Rinkodaros katedra)
doc. dr. Ramūnas Časas (Rinkodaros katedra)
Doc. dr. A.Gaižutis (Rinkodaros katedra)
doc.dr. Mindaugas Degutis (Rinkodaros katedra)
Socialinis partneris dr. Robertas Ivanauskas (Euromonitor International. Konsultavimo vadovas)
Studentų atstovas Neringa Matuliauskaitė

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos