Informacija studentams

 

Informacija dėl kursinių darbų

KURSINIŲ DARBŲ GYNIMAS

Studentai, kurie yra neatsiskaitę kursinio darbo (turi perlaikymą), kursinį darbą turi parengti ir pristatyti į Verslo katedrą iki kovo 12 d. 10.00 val.

Kursinis darbas turi būti pasirašytas vadovo, kitu atveju bus neregistruojamas.

Gynimai vyks 2018 m. kovo 17 d. (laiką ir vietą patikslinsime).

Visą informaciją, susijusią su kursiniais darbais, galite rasti virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) dalyke: Kursinių darbų rengimas

Kilus klausimams, visada teiraukitės pas savo kursinio darbo vadovą, taip pat kreipkitės į Verslo katedrą – el.paštu: , tel. 2366151. 

VU EF Kursinių ir baigiamųjų bakalauro darbų rengimo tvarka

Informacija dėl profesinės praktikos

PROFESINĖ PRAKTIKA (IV k. Verslo organizavimo nuolatinių bei sesijinių ir Komercijos nuolatinių studijų studentams)

Profesinė praktika vyksta vasario - gegužės mėnesiais. 

Praktikos ataskaita turi atitikti rašto darbams keliamus reikalavimus, atitikti Praktikos nuostatus ir turi būti parengtos pagal Verslo organizavimo ir Komercijos šakų praktikos programas (visa informacija yra VMA ištekliuje Praktika).

Visą informaciją, susijusią su bakalauro baigiamaisiais darbais, profesine praktika galite rasti virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) dalyke: Praktika

Kilus klausimams, visada teiraukitės pas savo bakalauro baigiamojo darbo bei profesinės praktikos vadovą, taip pat kreipkitės į Verslo katedrą jei neturite prieigos prie šio dalyko – el.paštu: , tel. 2366152.

Informacija dėl bakalauro baigiamųjų darbų

Norime informuoti, kad katedriniai (bandomieji) bakalauro darbų gynimai vyks BALANDžIO 5-7 DIENOMIS.

Balandžio 5 d. - Komercijos šaka;

Balandžio 6 d. - Verslo organizavimo šaka + BA; Balandžio 7 d. - Verslo organizavimas (S).

Gynimų metu yra pateikiama TEORINĖ IR METODOLOGINĖ DALYS (popierinis

variantas) bei parengiamas pristatymas, kuriam yra skirta iki 5 min.

Dalyvauti tarpiniuose gynimuose yra naudinga dėl teorinės ir metodologinės dalies išgryninimo, pastabų ir rekomendacijų išklausymo, tinkamo pasiruošimo tyrimui atlikti.

Katedriniais gynimais siekiame geriausio baigiamojo darbo rezultato, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad ne visiems puikiai sekėsi parengti kursinius darbus.

Primename, kad šiais metais neparengus ar neapsigynus baigiamojo darbo, jis bus ginamas tik po metų.

VERSLO PROCESŲ VALDYMO programos magistrantams

I kurso studentams

Verslo procesų valdymo I k. magistrantų dėmesiui!

Magistro darbo temos/ kryptys skelbiamos VMA.Pasirinkti temą/ kryptį reikia iki rugsėjo 23 d. (penktadienio), užsiregistravus per VMA dalyką ''Verslo procesų valdymo magistro programa". Jei norima tema jau pasirinkta, arba magistrantas nori pasiūlyti savo temą (kryptį) apie tai praneša Verslo katedrai, adresu

Iki rugsėjo 30 d. kiekvienas studentas paskirtam vadovui elektroniniu paštu nusiunčia vieno puslapio temos pasirinkimo motyvų paaiškinimą, kuris atitinka jo dabartinį žinių lygį, interesus bei ketinimus. Paaiškinime suformuluojama tirtina verslo problema, būsimo darbo tikslas ir galimi šio tikslo siekimo keliai bei tyrimo būdai. Pirmą kartą su paskirtu darbo vadovu kiekvienas magistrantas individualiai susitinka iki spalio 9 d., o vėliau kontaktuoja tarpusavyje suderintu laiku. Dirbant su vadovu, pasirinktą temą pageidautina patikslinti bei sukonkretinti, formuluotę, preliminarų viso magistro darbo turinį (planą) bei numatomą pirmo semestro darbų grafiką (BDP(I) rengimo grafiką) būtina pateikti iki spalio 19 d. (apimtis – ne daugiau 2 puslapių), per VMA pateiktį "BDP (I) rengimo planas".

BDP I priduodami katedrai ir keliami į VMA iki 2017 m. sausio 22 d. (pirmadienis) iki 10 val. Susipažinimas su recenzija - sausio 25 d. nuo 12 val. Gynimai vyks sausio 26 d. (penktadienį) nuo 12 val. 

Platesnė informacija pateikta per virtualią mokymosi aplinką (VMA) dalyką "Verslo procesų valdymo magistro programa".

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO RAŠYMO METODINIAI NURODYMAI

Magistro baigiamojo darbo rengimo grafikas Verslo procesų valdymo studentams

II kurso studentams

Verslo procesų valdymo II k. magistrantų dėmesiui! 

Verslo procesų valdymo II k. magistrantams sesija vyksta gruodžio mėn. (iki gruodžio mėn. 1 d. studentai, turintys akademinių skolų, turi jas likviduoti).

 

PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO REGISTRAVIMUI IR GYNIMUI

1) GALUTINĘ MAGISTRINIO DARBO FORMULUOTĘ (LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBA, NURODANT DARBO VADOVĄ) PATEIKTI KATEDRAI () IKI SAUSIO 5 D. 17 VAL.
2) DARBO PATEIKIMAS VADOVUI GALUTINEI PERŽIŪRAI, VADOVO PARAŠAS ANT DARBO  (IKI SAUSIO 6 D.)
3) DARBO ĮKĖLIMAS Į SISTEMĄ (PER KLEVAS SISTEMĄ PRIE KURIOS JUNGIATĖS PERŽIŪRĖTI SAVO PAŽYMIUS, ĮKELTI .PDF FORMATU) PLAGIATO PATIKRAI (IKI SAUSIO 9 D.)* ATSISPAUSDINAMA SUFORMATUOTA DARBO GARANTIJĄ, KURIĄ REIKIA PATEIKTI KATEDRAI KARTU SU DARBU
4) VADOVAS PERŽIŪRI DARBĄ IR PATEIKIA PLAGIATO PATIKROS DOKUMENTĄ  KATEDRAI (IKI SAUSIO 11 D.)*
5) МАGISTRANTAS DU DARBO EGZEMPLIORIUS (ĮRIŠTUS SPIRALE AR KIETAIS VIRŠELIAIS, ABU EGZEMPLIORIAI TURI BŪTI ĮRIŠTI VIENODAI, ĮRIŠIMO BŪDO PASIRINKIMAS ĮTAKOS VERTINIMUI NETURI), PASIRAŠYTUS DARBO VADOVO, PASIRAŠYTA GARANTIJA PRISTATO Į KATEDRĄ IKI NURODYTO TERMINO (IKI SAUSIO 9 D. 16 VAL.)*
6) DARBŲ RECENZAVIMAS, OPONAVIMAS (SAUSIO 10-13)
7) SUSIPAŽINIMAS SU RECENZIJOMIS (SAUSIO 16-17)
8) DARBŲ GYNIMAS (SAUSIO 17-18 D.)

* KATEDRA REGISTRUOS IKI SAUSIO 9 D. SU VADOVO PARAŠU IR GARANTIJA. KAI VADOVAS PASIRAŠYS ANT DARBO, TUOMET DARBĄ TURITE KUO SKUBIAU ĮKELTI DARBĄ Į SISTEMĄ (BE VADOVO PARAŠO DARBO NEGALITE KELTI Į SISTEMĄ), KAD VADOVAS KUO GREIČIAU KATEDRAI PATEIKTŲ PLAGIATO PATIKROS LAPĄ (NE VĖLIAU NEI IKI SAUSIO 11 D.).

 

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO RAŠYMO METODINIAI NURODYMAI

Magistro baigiamojo darbo rengimo grafikas Verslo procesų valdymo studentams

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos