Rinkodaros katedra

Katedros vedėjas
Prof. dr. Sigitas Urbonavičius
+370 5 236 6148, 818 kab. 

Administratorė
Jolita Morkūnienė
+370 5 2366146, 817 kab.
 

 

Apie katedrą

1990 metais tuometiniame Vilniaus universiteto Prekybos fakultete buvo įkurta pirmoji ir ilgą laiką vienintelė Marketingo katedra Lietuvoje. Šitaip vadindamasi ji veikė 20 metų, o nuo 2012-ųjų rugsėjo mėnesio šis padalinys vadinasi Rinkodaros katedra.
Nuo pat įkūrimo katedros tikslas nekinta – ji siekia būti Lietuvoje pirmaujančiu moksliniu ir pedagoginiu rinkodaros srities centru. Siekdamas šio tikslo, katedros kolektyvas:
- dėsto rinkodaros dalykus bakalauro, magistro ir daktaro pakopų VU studentams,
- plėtoja mokslinius tyrimus rinkodaros bei vartotojų elgsenos srityse,
- skleidžia rinkodaros tyrimų bei pedagoginio darbo patirtį akademinei bei verslo bendruomenei.
Rinkodaros katedra šiuo metu kuruoja vieną bakalauro programos specializaciją („Rinkodara ir globalusis verslas“) ir dvi magistro studijų programas: „Rinkodara ir integruota komunikacija“  ir „Rinkodaros analitika“.
Bakalauro studijų programos „Vadyba ir verslo administravimas“ specializacijos „Rinkodara ir globalusis verslas“ studijų dalykai globalaus verslo ypatumų analizę sieja su įmonių rinkodaros veiksmų nagrinėjimu.  Kadangi globalizacija daro žymią įtaką tiek kiekvienos įmonės veiklai, tiek ir jos prekių ar paslaugų pirkėjų elgsenai, šios specializacijos studentai išsamiai nagrinėja rinkodaros sritį. Toks globalaus verslo ir rinkodaros studijų derinys kol kas nedėstomas jokioje kitoje programoje ar specializacijoje. Specializacija „Rinkodara ir globalusis verslas“ savita ir tuo, jog studijos vyksta anglų kalba. Dėl to šios specializacijos dalykus renkasi gausus būrys iš kitų šalių atvykstančių studentų. Tai sudaro galimybes specializacijos studentams nuolat bendrauti su įvairių šalių kolegomis ir jau studijų metu asmeniškai pajusti šiandieninio pasaulio globalumo niuansus. Kita vertus, šios specializacijos studentai turi itin palankias sąlygas ir patys mainų programų dėka išvykti į kitų šalių universitetus. Baigusieji specializacijos studijas dažniausiai įsidarbina rinkodaros ar pardavimo vadybininkais vietinėse bei tarptautinėse įmonėse arba dirba tokias įmones aptarnaujančiose rinkodaros ir komunikacijos agentūrose.
Rinkodaros ir integruotos komunikacijos“ magistro studijų programa – gana nauja, pirmoji jos absolventų laida išleista tik 2012 metų žiemą. Nuo pačių pirmųjų metų ji yra tarp populiariausių VU magistro programų ir nuolat susilaukia didelio stojančiųjų dėmesio, nors studijos joje itin intensyvios, o reikalavimai studijuojantiesiems tikrai aukšti. Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gerai įvaldžiusius rinkodaros tyrimų, strategijos ir įmonės integruoto komunikavimo su rinka sritis. Kiekviena iš šių sričių nagrinėjama naujausių mokslo pasiekimų pagrindu, gausiai pasitelkiant verslo pavyzdžių analizę bei kitus pažangius studijų metodus. Į paskaitas kviečiama daug rinkodaros praktikų, kurie ne tik dalijasi savo patirtimi, bet ir padeda tobulinti dalykų turinį bei visos programos struktūrą. Studijų metu studentai atlieka tyrimus vartotojų savybių, jų elgsenos bei įmonių rinkodaros veiksmų srityse. Programos absolventai sėkmingai dirba verslo įmonių rinkodaros bei komunikacijos padaliniuose, rinkodaros bei komunikacijos agentūrose, o taip pat – rinkos tyrimų bei verslo konsultavimo kompanijose. Nuo 2014 metų studijos šioje programoje vyksta lietuvių ir anglų kalba (apie programą plačiau - lietuvių k., anglų k.)

Anglų kalba vykdomoje programoje dalykai dėstomi nuosekliuoju būdu, todėl atsiranda vis daugiau galimybių kviesti dėstytojus iš kitų šalių. Bendradarbiaujant su Neapolio Parthenope universitetu (Italija), nuo 2015 metų programos studentams sudaryta galimybė gauti dvigubą diplomą (plačiau).
Nuo 2015 metų rudens Rinkodaros katedra drauge su VU Matematikos ir informatikos fakulteto kolegomis bei užsienio partneriais pradeda vykdyti itin novatorišką magistro studijų programą „Rinkodaros analitika “. Jos esmė – parengti specialistų, kurie gebėtų analizuoti gausius rinkodaros ir pardavimo srities duomenis naujausiais statistinės ir matematinės analizės metodais, o gautus rezultatus pajėgtų tinkamai interpretuoti ir sieti su rinkodaros veiksmais, aplinkos tendencijomis bei vartotojų elgsenos ypatumais. Ši programa vykdoma anglų kalba, studijuoti kviečiami bakalauro laipsnį turintys asmenys, kurie ankstesnėse studijose yra įgiję tvirtus matematikos ar statistikos pagrindus. Studento motyvacija ir pasirengimas studijuoti rinkodaros analitiką vertinamas ne tik pagal ankstesnių studijų pažymius, bet ir motyvacinio pokalbio su kandidatais metu. Studijos šioje programoje vykdomos anglų kalba, dalykai dėstomi nuosekliuoju būdu, todėl kviečiami dėstytojai iš kitų šalių bei patyrę savo srities praktikai. Šios programos absolventai itin laukiami įmonėse, kurios disponuoja dideliais duomenų masyvais: mažmeninės prekybos įmonėse, rinkos tyrimų bei internetinių paslaugų bendrovėse, konsultacinėse ir rinkos tyrimų agentūrose. Šis sąrašas toli gražu nepilnas, nes duomenų apie rinkodaros veiksmus ir vartotojų elgesį sukaupiama vis daugiau, o jų analizės galimybes dažnai riboja tik kvalifikuotų specialistų stygius (apie programą plačiau - anglų k.)
Rinkodaros katedros kolektyvą sudaro dėstytojai ir doktorantai. Išskirtinis kolektyvo bruožas – glaudus kiekvieno darbuotojo ryšys su verslo praktika, aktyvus dalyvavimas verslo ir moksliniuose projektuose bei ekspertinėje veikloje. Katedros darbuotojų mokslinė veiklos tematika gana įvairi, tačiau vyrauja kintančios vartotojų elgsenos tendencijų analizė, globalių bei lokalių veiksnių poveikio pirkėjų ir vartotojų elgsenai studijos.  Mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi žymiausių rinkodaros mokslinių organizacijų konferencijose (tame tarpe – AMS (Academy of Marketing Science), EMAC (European Marketing Academy), daugelyje mažesnio masto tarptautinių bei vietinių mokslo renginių. Žymiausi tyrimų rezultatai skelbiami mokslinių žurnalų straipsniuose. Katedros mokslininkai kviečiami recenzuoti kitų autorių straipsnius, pateikiamus konferencijoms bei žurnalams, yra daugelio žurnalų redakcinių kolegijų nariai.
Katedros darbuotojai aktyviai rengia aukšto lygio mokymo priemones, kurios tampa populiarios daugelyje universitetų. Vadovėlių rengimas pradėtas dar 1990 metais, kai buvo išleistas S. Urbonavičiaus vadovėlis „Marketingo pagrindai“, ilgą laiką buvęs vienintele lietuviška šios srities mokymo priemone. Kur kas didesnės apimties vadovėlis „Marketingas“ (1999), kurį parengė autorių kolektyvas (V. Pranulis, R. Virvilaitė, S. Urbonavičius, A. Pajuodis), daugumoje Lietuvos aukštųjų mokyklų naudojamas kaip pagrindinis marketingo dalyko vadovėlis. 2000, 2008 ir 2012 metais išleisti dar trys pataisyti ir papildyti jo leidimai; vienas jų LR Švietimo ir mokslo ministerijos skelbto konkurso metu pripažintas geriausiu socialinių mokslų vadovėliu Lietuvoje. Paskutinieji du leidimai pasižymi dar ir tuo, kad kiekvieno skyriaus pabaigoje aptarimui pateikiami praktiniai gerai Lietuvoje žinomų įmonių veiklos pavyzdžiai, aprašomi pačių įmonių suteiktos informacijos pagrindu. Jau plačiai naudojamas ir katedros profesorių Vytauto Pranulio ir Vytauto Dikčiaus 2012 metų rudenį išėjęs vadovėlis „Rinkodaros tyrimai: teorija ir praktika“.
Katedros kolektyvas nuolat atsinaujina, į savo gretas priimdamas geriausius savo dalykų specialistus. Tai užtikrina katedros veiklos tęstinumą bei dinamiką ir tęsia jos istorines tradicijas (apie katedros istoriją plačiau).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos