Ekonominės politikos katedra


miskinis
Katedros vedėjas prof. dr. Algirdas Miškinis
Kontaktai:
Saulėtekio al. 9, 806 kab. II r.
tel. (8-5) 2366 131
e.paštas:  

Ekonominės politikos katedros administratorė Ona Tamoliūnienė
Kontaktai:
Saulėtekio al. 9, 822 kab. II r.
tel. (8-5) 2366 129
e.paštas:   


Apie katedrą

Ekonominės politikos katedra (vedėjas doc. A. Rimka) veikė nuo pat 1930 m., kai Kauno universiteto Teisių fakultete buvo įteisintas Ekonomikos skyrius. 1940 m. Vilniaus universitete įkūrus Ekonomikos mokslų fakultetą, buvo įsteigta Ekonominės ir socialinės politikos katedra (vedėjas doc. J. Bučas).

Po karo Ekonomikos mokslų fakultete kūrėsi daug smulkių katedrų, taip pat ir Pramonės ekonomikos katedra. 1946 m. ji su kitomis trimis buvo sujungta į Liaudies ūkio ekonomikos katedrą. Daugėjant studentų ir dėstytojų, Liaudies ūkio ekonomikos katedra buvo suskaidyta, o 1965 m. vėl atkurta Pramonės ekonomikos katedra. Keičiantis ekonominei sistemai, kito ir studijų turinys, dėstomų dalykų pobūdis, tad katedrai reikėjo jos veiklą atitinkančio pavadinimo. 1991 m. katedra pavadinama Gamybos ekonomikos katedra (vedėjas doc. S. Imbrasas), o nuo 1992 m. rugsėjo – Visuomenės ūkio katedra (vedėjai: 1992–1993 m. doc. T. Chomentauskas, nuo 1993 m. rugsėjo – doc. B. Galinienė).

Nuo 2001 m. prie Visuomenės ūkio katedros prijungus buvusią Tarptautinių ekonominių santykių katedrą, pasikeitė ir katedros pavadinimas, ir sudėtis – šiuo metu ji vadinama Ekonominės politikos katedra, kuriai iki 2014 m. vadovavo prof. dr. B. Galinienė.

Nuo 2014 m. Ekonominės politikos katedrai vadovauja prof. dr. A. Miškinis.

 

ekonomines politikos