Ekonominės informatikos katedra

MS DAA1

 

Skyrius

Katedros vedėjas: prof. dr. Rimvydas Skyrius

Kontaktai:
Saulėtekio al. 9, 309 kab. II rūmai
tel. (8-5) 2366 139
el. paštas:


Ekonominės informatikos katedros administratorė:
Eglė Murauskienė

Kontaktai:
Saulėtekio al. 9, 309 kab. II rūmai
tel. (8-5) 2366 139
el. paštas:

 

Apie katedrą

Ef Informatikos1

Ekonominės informatikos katedra, iki 1988 m. buvusi ekonominės informacijos katedra, buvo įkurta 1972 m. rudenį, vietoj ekonominės kibernetikos katedros. Katedra yra viena iš devynių VU ekonomikos fakulteto akademinių šakinių padalinių. Joje jau nuo 1967 metų rengiami informatikos specialistai, o 1972 metais išleista pirmoji taikomosios (ekonominės) informatikos krypties specialistų, parengtų Lietuvoje, laida.

Katedroje yra vykdoma mokslinė pedagoginė ir mokymo pagalbinė veikla. Katedra taip pat atlieka vidines studijų proceso, darbuotojų ir studentų administravimo funkcijas. Mokslinės pedagoginės ir administravimo veiklos pagrindinės funkcinės sritys yra:

 • vadybos informacinių sistemų studijų programos kuravimas;
 • dalyvavimas studijų procese (paskaitų organizavimas, akademinių rezultatų vertinimas);
 • moksliniai tyrimai;
 • metodinio darbo organizavimas ir vykdymas, metodinės medžiagos, mokymo priemonių rengimas;
 • dėstomų katedroje dalykų sandų, anotacijų ir studijų planų sudarymas;
 • būtinos mokslo ir studijų įrangos bei literatūros įsigijimo koordinavimas;
 • bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio universitetais, jų giminingomis katedromis;
 • mokslinių, metodinių renginių ir konferencijų organizavimas;
 • studentų kursinių ir baigiamųjų darbų rengimo kuravimas, gynimų organizavimas, rezultatų vertinimas ir dokumentacijos tvarkymas;
 • studentų praktikos organizavimas (užduočių formulavimas, atlikimo vertinimas);
 • darbuotojų darbo krūvių planavimas ir apskaita;
 • veiklos analizė ir plėtotės planavimas.

Ef informatikos2