Muziejaus virtualus turas

Sakoma, kad istorija yra mokytoja ir iš jos reikia mokytis. Lietuvai atgavus nepriklausomybę padidėjo Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto darbuotojų ir studentų susidomėjimas savo fakulteto praeitimi. Minint fakulteto 60-metį (1940–2000) ir 65-metį (1940–2005) buvo parengtos Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto trumpos istorijos, o minint fakulteto 70-metį (1940–2010) – kolektyvinis darbas, solidi pusketvirto šimto puslapių Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto istorija. Kartu su rašytiniu fakulteto įamžinimu kilo mintis dėl fakulteto muziejaus. Iniciatyvos ėmėsi fakulteto Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas doc. dr. Vytautas Bujauskas, pasirūpinęs muziejinių baldų projektavimu ir gamyba, eksponatų kaupimu. Nuošalyje neliko fakulteto katedros. 2005 m. Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas atvėrė duris lankytojams. Muziejaus stendai ikonografine ir daiktine medžiaga, spausdintais mokslo darbais pristato fakulteto bendrą istoriją, katedras, studentijos gyvenimą.